Tonje har fulgt ARR-feltet i 10 år: – Ting går i riktig retning

Tonje Jossie Johnsen
Nå arrangeres den femte nordiske konferansen i arbeidsrettet rehabilitering. Dette mener Tonje Jossie Johnsen fra Hernes Institutt om dag 1.

Av Bjørn Kvaal

 

Tonje Jossie Johnsen
Tonje Jossie Johnsen

Navn: Tonje Jossie Johnsen

Stilling: Teamleder og idettspedagog

Arbeidssted: Hernes institutt

Alder: 39 år

Aktuell fordi: Deltar på Nordisk konferanse om arbeidsrettet rehabilitering i Oslo 1.-3. oktober 2018.

Hvorfor er du på konferansen?

– Det er artig å følge opp hva som skjer innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR). For ti år siden da jeg startet innen ARR var det for eksempel mindre fokus på involvering av arbeidsplassen i rehabiliteringsarbeidet. Nå er lederne for både Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet innledere på konferansen her. Jeg har også deltatt på de to foregående nordiske konferansene. Det skjer mye nå, mer enn på lenge, og mye går i riktig retning.

Har du lært noe på konferansens første dag som du vil ta med tilbake til ditt arbeid?

– Det jeg har hørt i dag er veldig i tråd med hvordan vi jobber på Hernes Institutt. Vi rettet vårt tilbud særlig til pasienter i lavere sosiokulturelle sjikt, vi har altså differensiert og målrettet tilbudet. Innleggene i dag har gitt gjenklang, og det har bygd opp forventninger til innleggene og diskusjonene som kommer i morgen.