Ukategorisert

Ny Ph.d. om innovasjonsledelse innen arbeid og helse

I fire år framover skal Toril Dale hos oss forske på innovasjon og ledelse i offentlig sektor. Arbeidet handler om å forstå mer av hvordan ledelse påvirker innføring av nye tjenester innen arbeid og helse, og hvordan vi kan lede på en måte som skaper rom for det nye.

Bilde som beskriver arbeid og helse, som er teamet for fagdagen

Fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sørlandet sykehus inviterer til fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september. Der får du blant annet vite mer om motiverende intervju og hva forskningen sier om effekten av arbeidsrettet rehabilitering.

To behandlingsopplegg ga samme resultat ved smertefrykt

Mange mennesker unngår en del bevegelser, fordi de frykter smerter. Nå er slik bevegelsesfrykt undersøkt hos både ryggpasienter og personer med psykiske lidelser. Og hvordan to ulike behandlingsopplegg påvirker endring i fryktunngåelse og sykefraværet hos disse pasientene.

Sjekker dere om deltakerne har nedsatt hørsel?

Deltakerne i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) har ofte både muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. En del personer med nedsatt hørsel har samme typen plager. Hørselstap kan være en av grunnene til at noen faller ut av arbeidslivet og søker seg inn til arbeidsrettet rehabilitering.

Ny kartleggingmåte avdekker pasientens utfordringer

Med kartleggingsskjemaet ISIVET og innspill fra sosionom, ble tilnærmingen til pasientens helseproblemer og arbeidsuførhet mer helhetlig. Pasienten følte også at han klarte å håndtere plagene bedre og kom raskere tilbake i jobb.

Tre kommunar skal utvikle nye tenester for sjukemelde

Representantar frå kommunane Vinje, Bamble og Norddal var samla før helga for å markere startskotet for eit prosjekt som har som innovasjonsidé å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for sjukemelde. Føremålet med tenestetilbodet er å styrke arbeidsdeltakinga. 

Meny