Ukategorisert

Bildet viser Anders Bergkvist, som skal jobbe med å spre kunnskapen om arbeidsrettet rehabilitering i Nord-Norge

Vil styrke kunnskapen om arbeidsrettet rehabilitering i Nord-Norge

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) skal være – som det ligger i navnet, nasjonal. Men lange avstander gjør at det det ikke alltid er nok penger og tid til å sende ansatte i Nord-Norge på kurs, når mange av kursene går i Sør-Norge. Nå gjør NK-ARR noe med dette.

Tegning som illustrerer motivasjon

IPS: Motivasjon og rask hjelp får folk tilbake i jobb

Det tikker stadig inn bekreftelser på at IPS kan være en smart måte å få folk som har vært lenge uten jobb, inn i arbeidslivet. ­­Psykolog Silje Endresen Reme mener særlig to årsaker peker seg ut: At folk er motiverte for å jobbe, og at de får rask hjelp til å finne riktig jobb.

Ny Ph.d. om innovasjonsledelse innen arbeid og helse

I fire år framover skal Toril Dale hos oss forske på innovasjon og ledelse i offentlig sektor. Arbeidet handler om å forstå mer av hvordan ledelse påvirker innføring av nye tjenester innen arbeid og helse, og hvordan vi kan lede på en måte som skaper rom for det nye.

Bilde som beskriver arbeid og helse, som er teamet for fagdagen

Fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Sørlandet sykehus inviterer til fagdag for Helse og arbeid i Kristiansand 5.september. Der får du blant annet vite mer om motiverende intervju og hva forskningen sier om effekten av arbeidsrettet rehabilitering.

Meny