Koronaen har gitt ansatte vanskelige dager. Eller?

Frykt for permittering og oppsigelse kan gå på helsa løs. Hvordan opplever arbeidstakere situasjonen vi er i nå? Er det forskjell på hvilken bransje man jobber i? Og har det på noen arbeidsplasser også kommet noe bra ut av situasjonen vi er i?

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Det er noen av spørsmålene forskere ved Norce håper å på svar på. De siste ukene har de annonsert på Facebook etter deltakere til undersøkelsen «Arbeidstilknytning under korona-situasjonen». Alle mellom 18 og 67 år oppfordres til å delta.

Målet er å forstå mer av hvordan endringene i arbeidssituasjonen nå påvirker oss.

Spør om din livssituasjon

Dette er noen av spørsmålene eller utsagnene deltakerne skal svare på:

  • Ansettelsesforhold i dag, og om du er permittert eller i jobb
  • I hvilken grad du har mulighet til å utføre arbeidet ditt
  • Jeg har mulighet til å gjøre meningsfulle aktiviteter jeg ellers ikke får gjort.
  • Jeg får mulighet til å vurdere nye arbeidsmuligheter eller utdanning.
  • Jeg tror det vil føre til forbedringer på arbeidsplassen min.

Undersøkelsen spør om man frykter å miste jobben, om jobben vil endre seg til det verre og om inntekten vil falle. Forskerne tar også opp «livets stige». Fra én til ti, hvor bra har du det? Og hvordan hadde du det for ett år siden?

Tonje Fyhn og andre forskere ved Norce spør nå nordmenn hvordan korona har påvirket jobbsituasjonen deres. (Foto: Bjørn Kvaal) .

Spørreundersøkelsen er finansiert av Norce gjennom egne midler. Svarene skal samles inn til cirka 10. juni. En rapport vil være klar i august.

Skal sammenligne bransjer

Undersøkelsen skal sammenligne opplevelsene hos ansatte i ulike bransjer. Og hva det betyr at mange har hjemmekontor, men at en del må dra til sin vanlige arbeidsplass. Er det positive eller negative sider ved å jobbe hjemme eller fortsatt måtte dra på jobb?

En svakhet med undersøkelsen er at den ikke sier noe om folks situasjon før koronaviruset kom, altså at de allerede var i en spesielt god eller dårlig situasjon privat eller på jobben.

– Hva kan funnene brukes til?

– De kan gi grunnlag for videre forskning, blant annet om hva restriksjonene som ble innført gjorde med mennesker i arbeidslivet og om jobbsituasjonen vår. Funnene vil også kunne danne grunnlag for en vitenskapelig publikasjon, sier forsker Tonje Fyhn ved Norce.