Måned: mars 2017

Sjefen må bli myndiggjort ved sykefravær

Sykdom er en privatsak, men ikke sykmeldingen. Likevel er arbeidsgiver nesten umyndiggjort når den ansatte trenger rehabilitering. Kronikk i Dagens Næringsliv 20. mars av Toril Dale, leder for innovasjon og nettverk ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.   Fra DN 20. mars 2017 Lenge leve godt beskyttelsesvern av arbeidstakere. Men hva hvis dagens regelverk rundt rehabilitering…
bilde av Chris Jensen

Slik kan behandlerne lære av hverandre

Helsemyndighetene vil få bedre kunnskap om nytten av arbeidsrettet rehabilitering, og institusjonene skal få måle seg etter ”de beste i klassen”. – Vi vet mye om deltakerne på arbeidsrettet rehabilitering, men lite om hva som skjer med dem når de går ut av porten etter behandlingen. Daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet…
Bilde av Ole Jo Kristoffersen

Dette vil styrke våre egen kartlegging

De ansatte ved Hernes Institutt ser fram til å finne fram til målbare områder der de kan sammenligne seg med andre institusjoner. – I arbeidsrettet rehabilitering er det ofte vanskelig å måle effekten eller få klare svar på hvorfor resultatene av vår innsats blir som den blir. Derfor er det svært viktig å identifisere de…
Meny