Dette lærte de på Åpen arena

70 personer deltok på Åpen arena for å styrke tjenestene som skal få folk tilbake i arbeid. Her er noe av det fem av deltakerne lærte.

Åpen arena er et arrangement for samskaping. Målet er å endre praksis og å skape innovasjon. Her bringes brukere, tilbydere, forskere og myndigheter i skjæringsfeltet mellom arbeid og helse sammen. Dette er viktig fordi arbeid bidrar til god helse, og god helse er viktig for å kunne være i arbeid. Arrangør er Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og 21-22. mars ble det arrangert i Oslo for niende gang.

av Bjørn Kvaal

Her er erfaringene til fem av deltakerne.

Atle Andersen

Arbeidssted: NAV i Indre Østfold fengsel

Tittel: Rådgiver NAV i fengsel

Alder: 50

Hvorfor har du deltatt?

– Jeg ble invitert av Kriminalomsorgen i forbindelse med åpning av Nye Eidsberg fengsel og planlegging av innhold med fokus på unge innsatte.

Trenger vi Åpen arena?  

– Denne type samlinger gjør at man kan fristille seg fra tradisjonell båstenkning og la løsningen være i fokus. Det er viktig å ha steder der man kan fokusere på samhandling og være fri i tilnærmingen av hvordan oppgaver skal løses.

– Har du lært noe som du vil ta med i jobben din når du kommer hjem?

– Det viktigste er å ha dialog rundt de oppgaver som skal løses og at man gjennom dialog og kreativ tenking kan finne nye og bedre løsninger.

Anders Bergkvist

Arbeidssted: Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), Fauske.

Tittel: Avdelingsleder

Alder: 51

Hvorfor har du deltatt?

VHSS har en arbeidsgruppe i prosjektet Jobbmotor på Åpen arena. Min rolle på Arenaen er eier av prosjektet og fasilitator for arbeidsgruppen på Arenaen.

Trenger vi Åpen arena?

– Jeg tenker at dette er en viktig samskapingsarena innenfor fagfeltet arbeid og helse.

Har du lært noe som du vil ta med i jobben din når du kommer hjem?

– Jeg har blitt enda tryggere på verdien av samskaping som metode for utvikling, og viktighet av gode rammer for samskaping: tid, økonomi, riktige partner involvert, tydelig mål og fasiliterigsprosess.

Audun J. Grandahl

Arbeidssted: Indre Østfold fengsel

Tittel: Fengselsbetjent

Alder: 39

Hvorfor har du deltatt? 

– Indre Østfold fengsel, Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og Åpen arena har disse dagene jobbet  sammen for at «nye» Indre Østfold fengsel videreutvikler endringsarbeidet med innsatte slik at endringsarbeidet også varer etter løslatelse.

Trenger vi Åpen arena?

– Ja! Åpen arena ga meg og Indre Østfold fengsel en flott mulighet til å jobbe konkret og spesifikk mot et mål. Den spesielle tilretteleggelsen for gode prosesser og mulighet for samskaping på tvers av sektorer mener jeg var bra.

Har du lært noe som du vil ta med i jobben din når du kommer hjem?

– Jeg vil fortsette å framsnakke samhandling på tvers av sektorer slik at vi i større grad oppnår vårt samfunnsoppdrag som etat ; «Aktiv kriminalomsorg – tryggere samfunn.

Thomas Johansen

Arbeidssted: Nasjonal Kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Rauland.

Tittel: Forsker

Alder: 41

Hvorfor har du deltatt?

– Jeg leder et prosjekt der vi skal undersøke i hvilken grad et ARR-opphold gir endring i kognitiv fungering (oppmerksomhet og hukommelse) og psykisk helse (angst, depresjon, helseplager), og i hvilken grad endring i kognitiv fungering kan predikere tilbakeføring til arbeid. Derfor ville jeg samle deltakere og andre som var interessert i temaet for å drøfte veien videre og for å utforske muligheten til å lage et nytt tiltak i ARR.

Trenger vi Åpen arena?

– Vi trenger Åpen arena for å samle ulike aktører innen fagfeltet, samt lære ulike metoder for å kjøre gruppeprosesser. Men fordi mange allerede har fått opplæring i å lede grupper som dette, kan de gjennomføre en egen workshop, også uavhengig av arenaen.

Har du lært noe som du vil ta med i jobben din når du kommer hjem?

– Jeg har lært nye måter å lede grupper på. Dette kan hjelpe meg videre i å utforme og utvikle prosjektet på en bedre måte.

Bente Gunvaldsen Loraas

Arbeidssted: Valnesfjord Helsesportssenter, Fauske.

Tittel: Fagkonsulent arbeid og helse og spesialfysioterapeut

Alder: 55

Hvorfor har du deltatt?

– Fordi jeg er interessert i fagfeltet, og fordi jeg er med i et prosjekt (jobbmotor) som hadde en arbeidsgruppe under arenaen

Trenger vi Åpen arena?

– Jeg synes i høyeste grad vi trenger en arena for innovativ møteplass. Tidligere har det vært mere fokus på faget arbeidsrettet rehabilitering, og dette ønsker jeg egentlig vi skal fortsette med, for det er det få andre steder som har.

Har du lært noe som du vil ta med i jobben din når du kommer hjem?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si… I møte med andre mennesker lærer jeg bestandig noe, uten at jeg nødvendigvis kan sette ord på akkurat hva. Jeg har lært noe om innholdet i vårt prosjekt, og lært at ting utvikler seg uansett – dog ikke bestandig på den måte du er forberedt på. Jeg har lært noe om meg selv – og det er kanskje det viktigste. At man lærer noe om seg selv som bidrar til at man håndtere og handler annerledes når man kommer hjem til jobben sin. Innen fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering har vi få møteplasser. Jeg håper at denne åpne arenaen vil bestå, og da med hovedvekten av sitt fokus på utvikling av denne tjeneste.