Måned: februar 2017

Bilde av datamaskine

Første nasjonale kartlegging av resultater av ARR

2000 kvinner og menn i hele Norge deltar hvert år på arbeidsrettet rehabilitering. Men hvor mange kommer i jobb etterpå? Ny kartlegging skal gi svar. Når en person er langvarig sykmeldt kan det ofte være vanskelig å komme tilbake i arbeidslivet igjen. Det er ofte selve fraværet som er utfordringen – i tillegg til en…
Hest

Vil lære mer om hest i rehabilitering

Hest i terapi kan være et viktig bidrag når det er smerter i kroppen og tankene er tunge, mener psykiater. Det er imidlertid lite forskning på nytten av hest i arbeidsrettet rehabilitering. Geir Sveinung Skårset har 30 års klinisk erfaring fra arbeid med folks psykiske helse. De 11 siste årene har barnepsykiateren også brukt hest…
Meny