13. juni: Tilbakeføring til arbeidslivet – et ansvar for mange aktører

Ilustrasjon: Cecilie Høgås
Veien tilbake til arbeidslivet etter sykdom eller skade – hvordan kan vi gå fra hinderløp til sømløst forløp? Det er et av spørsmålene som belyses når Hernes Institutt og samarbeidspartnere inviterer til fagdag i juni.

Av Per Inge Engstad
Hernes Institutt

Dato: 13. juni 2024
Klokkeslett: 09:00 – 15:00
Sted: Terningen Arena, Elverum
Pris: Gratis, inkludert lunsj
Arrangør: Hernes Institutt, TEPAS Kompetanse, Advokatkontoret Ness Lundin, HelseINN og Høgskolen i Innlandet.
Konferansier: Aslak Bonde

Målgruppa er kommuner, fastleger, sykehus og poliklinikker, frisklivssentraler, Nav, arbeids- og inkluderingsbedrifter, forsikringsselskap, advokater og politikere.

Program

I løpet av dagen vil du få høre innlegg og foredrag fra blant annet Nav, fastlege, Sykehuset Innlandet og Sunnaas sykehus. Vi er også lovet at noen fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil delta deler av dagen.

Dette er noen av temaene som tas opp:

  • Når er det passende å snakke om jobb i et sykdomsforløp?
  • Hvilken dialog er det mellom de ulike aktørene som følger opp den sykmeldte?
  • Hvordan unngå ventetid mellom ulike tiltak?

Dagen avsluttes med paneldebatt, med mål om å komme fram til gode forslag til oppfølging av sykemeldte.

Se hele programmet og meld deg på >
Påmeldingsfrist: 6. juni