Måned: september 2019

Bildet viser Anders Bergkvist, som skal jobbe med å spre kunnskapen om arbeidsrettet rehabilitering i Nord-Norge

Vil styrke kunnskapen om arbeidsrettet rehabilitering i Nord-Norge

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) skal være – som det ligger i navnet, nasjonal. Men lange avstander gjør at det det ikke alltid er nok penger og tid til å sende ansatte i Nord-Norge på kurs, når mange av kursene går i Sør-Norge. Nå gjør NK-ARR noe med dette.

Tegning som illustrerer motivasjon

IPS: Motivasjon og rask hjelp får folk tilbake i jobb

Det tikker stadig inn bekreftelser på at IPS kan være en smart måte å få folk som har vært lenge uten jobb, inn i arbeidslivet. ­­Psykolog Silje Endresen Reme mener særlig to årsaker peker seg ut: At folk er motiverte for å jobbe, og at de får rask hjelp til å finne riktig jobb.

Meny