Å lage fremtidens tjenester krever samarbeid. Nå kan du lære metoden.

Bildet viser en gruppe som sitter i sirkel, en gruppesituasjon som er vanlig i Open Space
Å skape nye og bedre tjenester krever ofte at mange snakker sammen og lytter til hverandre. Da må det lages møteplasser med demokratiske metoder. Open Space er en slik metode. Den kan læres i Drammen 9. og 10. oktober.

Av Bjørn Kvaal

Open Space kan brukes i alt fra små grupper med noen få mennesker, til store forsamlinger med hundrevis eller tusenvis av deltakere. Metoden krever et tydelig formål, god planlegging i forkant og tydelig oppfølging i etterkant.

Utdanner fasilitatorer

I oktober arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering kurs i Open Space. Her skal det utdannes fasilitatorer, altså de som gjennomfører Open Space-metodikken.

Les mer om Open Space – kurset

Open Space har sin bakgrunn i at det er i pausene under konferanser, under lunsjen eller ved kaffeautomaten at de gode samtalene foregår mellom deltakerne. Det er her meninger utveksles og kunnskap møtes i en dialog. Fra scenene eller talestolen blir det til sammenligning lett enetale.

Bort fra enetale

– Behovet for omstilling krever at vi snakker sammen på nye måter. Da er Open Space-metoden nyttig, sier Marianne Sempler. I bakgrunnen Toril Dale. (Foto: Bjørn Kvaal)

Open Space er det motsatte av tradisjonelle konferanser, og det er en metode der ord kan bli til handling gjennom dialog. Deltakernes stemme blir det viktigste. I Open Space får deltakerne muligheten til å dele og utvikle ny kunnskap sammen. 

– Metoden krever klare instruksjoner og en strukturert oppstart. Deretter er den selvorganisert ved at deltakerne beveger seg mellom diskusjoner ut fra tema de er opptatt av, sier Marianne Sempler ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR).

Toril Dale har sammen med Sempler i mange år ledet Open Space-prosesser gjennom NK-ARR. Dale mener Open Space er godt egnet blant annet når forvaltning og praksisfelt trenger å snakke sammen, når det skal lages nye forskrifter og arbeidsformer eller kort sagt bli bedre kjent med hverandre.

Får tilbud om praksis

For å lære Open Space-metoden i Drammen i oktober, må man ha forkunnskap. Dette kan man få gjennom Modul 1 i Drammen 8. oktober.

Etter innføringen i Open Space i Drammen 9. og 10. oktober, må deltakerne ha praksis for å kunne bli fasilitatorer i Open Space. I år kan deltakerne få en unik mulighet for praksis gjennom deltakelse under Åpen Arena i januar 2020. Deltakelse på Åpen Arena er gratis for de som deltar på Open Space-kursingen i Drammen i oktober.

– Vær aktive lyttere

Blant dem som bruker Open Space-metoden er Direktoratet for forvaltning og IKT. De mener Open Space metoden fungerer godt i endrings- og utviklingsarbeid, ikke minst når de skal arbeide med utfordringer med mange ukjente faktorer.  

Det holder ikke bare å snakke om digitalisering og gevinstrealisering. Legg bort nettbrett og telefoner, lytt aktivt til hverandre og finn frem til nye tanker og ideer, sier seniorrådgiver Håkon Lund i Helsedirektoratet, som deltok på Arbeid og helse Åpen arena 2018 i Drammen.

Dette er tilbakemeldinger på tidligere Åpen arena-samlinger, der det er brukt  Open Space-metoden:

  • Det ble gitt mange muligheter for samtale med nye mennesker med interessante erfaringer og kunnskap.
  • Likte veldig godt den gode deltakelsen i diskusjonsgruppene – godt organisert.
  • God metodikk som skaper andre/flere refleksjoner; økt bevissthet om det komplekse i dette feltet mellom arbeid og helse.
  • Morsomt og overraskende med Open space. Ble overrasket over så mange gode tema/emner/spørsmål.
  • Fikk inspirasjon og nye innspill fra andre som er opptatt av samme tema.
  • Flott med departement/byråkrater og politikere tilstede som deltakere.