OPEN SPACE – EN STORGRUPPEMETODIKK

For deg som vil lære å fasilitere etter «Open Space» metoden

 

Så lenge koronarestriksjonene varer, arrangerer vi ikke fysiske kurs.

Ser du etter digitale kurs?
Sjekk ut kurs- og arrangementskalenderen, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Til avtalt tid

Fysisk kurs, tre dager + praksis

Del 1: Kr.5900 ,-
Del 2: Kr 2900,-

Få mer info og avtal tid

Morsomt og overraskende med Open Space. Ble overrasket over så mange gode tema/emner/spørsmål
Deltaker på arrangement som ble lagt opp etter Open Space-metoden

Open Space-metoden passer bra når hensikten enten/og er:

 • å koble relevante aktører på tvers av eksisterende grupperinger
 • at deltakerne i en stor gruppe får anledning til å knytte kontakter basert på interesse for særskilte tema
 • å få tak hva et bredt spekter av aktører mener er de viktigste temaene innenfor et felt
 • å få et rikt grunnlag for og mange  innspill til en prosess eller utformingen av en strategi o.l., fra et bredt spekter av aktører
 • å involvere mange

Open Space kan brukes både på små og store grupper. Metoden krever en tydelig hensikt med involveringen, god planlegging i forkant og tydelig oppfølging i etterkant.

Se video om Open Space på YouTube

Elementer i kurset

 1. Når kan Open Space-metoden være til støtte i endrings- og utviklingsarbeid?
 2. Hva er metodens struktur og nøkkelkomponenter?
 3. Hvordan sikre planlegging og oppfølging av Open Space?
 4. Hva må til for å få hensiktsmessige gruppeprosesser og hensiktsmessige og nyttige resultat?
 5. Hvordan tilrettelegge for at virksomheter og organisasjoner ivaretar læringen fra Open Space og får nytte av den?

Du får lære på ulike måter

 • Teori-gjennomgang
 • Refleksjon på egenhånd
 • Utveksling med de andre i gruppa
 • Trening og praktiske øvelser i Open Space

KURSHOLDER
Marianne Sempler,-sertifisert «Open Space» trener

MÅLGRUPPE
Praktikere, myndighetspersoner, forskere eller brukere som vil lære seg hvordan man fasiliterer Open Space

DU FÅR
– Dokumentasjon med metoder, verktøy og tips
– Lunsj
– Kursbevis, skrives ut etter gjennomført del 1 og 2 + dokumentert praktisk trening fra én «Open Space» samling. Sist vi kjørte dette kurset, fikk kursdeltakerne praktisk trening gjennom å være støtte-fasilitatorer på Åpen Arena 2020

Open Space kurspakke

Kurspakka består av to Open Space-kurs, del 1 og del 2. For å få kursbevis for Open Space, må du kunne dokumentere praktisk trening i bruk av metodikken. Sist gang vi kjørte kurset, fikk deltakerne praktisk trening gjennom å være støtte-fasilitatorer på Åpen arena 2020.

Steg 1: Kurs i Open Space – del 1

Kurset går over to hele dager

Steg 2: Praktisk trening i bruk av Open Space

For å få kursbevis i Open Space, må du delta på både del 1, del 2 og kunne dokumentere praktisk trening. Sist gang vi kjørte kurset, fikk deltakerne praktisk trening gjennom å være støtte-fasilitatorer på Åpen arena 2020.

Steg 3: Kurs i Open Space – del 2

Et avsluttende heldagskurs

De som deltar på både del 1 og 2, og kan dokumentere praktisk trening, får kursbevis.

Det er også mulig å bare delta på del 1 eller del 2, men da får man ikke kursbevis. Praktisk trening kan du også få på andre møter eller arrangement som bruker Open Space-metodikken, men da må dette dokumenteres.

Meny