Webinarserie: Ungt utanforskap og arbeidsretta rehabilitering

Foto: Mostphotos

Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering startar 2022 med å setje søkeljos på ei av vår tids største samfunnsutfordringar: ungt utanforskap.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering

Det gjer me gjennom ein webinarserie om ungt utanforskap og arbeidsretta rehabilitering. I denne serien set me mellom anna fokus på:

  • Ungt utanforskap – kva handlar det eigentleg om?
  • Kor stort er omfanget?
  • Korleis kan me som driv arbeidsretta rehabilitering bidra inn i den felles innsatsen mot ungt utanforskap?

Målgruppe er alle som jobbar med arbeidsretta rehabilitering og andre arbeidsretta tilbod, anten det er i Nav eller spesialisthelsetenesta.

Fem webinar i første halvdel av 2022

I kvart webinar presenterer me tal, kunnskap og erfaringar knytt til ungt utanforskap. Samstundes seier me noko om korleis me kan bruke denne kunnskapen i praksis i arbeidsretta rehabilitering.

Webinara går i første halvdel av 2022, og set søkeljos på fem ulike tema:

  1. Unge utanfor arbeid og utdanning – kor mange er dei og kva kjenneteiknar dei?
  2. Me går bak tala: Korleis opplever dei unge møtet med hjelpeapparatet?
  3. Kva kan arbeidsretta rehabilitering lære av erfaringane med IPS for unge vaksne?
  4. Arbeidsretta rehabilitering – medisin mot ungt utanforskap?
  5. Diskusjon: Korleis kan me bruke det me veit om ungt utanforskap i klinisk praksis i arbeidsretta rehabilitering?

Praktisk informasjon og påmelding

Webinara er gratis og opne for alle interesserte.

No kan du melde deg på det første webinaret:
1. februar 2022: Unge utanfor arbeid og utdanning – kor mange er dei og kva kjenneteiknar dei?
Finn ut meir og meld deg på >

Meir informasjon om og påmelding til dei andre webinara i serien vil bli lansert fortløpande – følg med på arbeidoghelse.no eller meld deg på nyheitsbrevet, og få beskjed rett i innboksen når påmeldinga opnar.

Meny