Webinarserie: Ungt utanforskap og arbeidsretta rehabilitering

Webinarserie: Ungt utanforskap og arbeidsretta rehabilitering

Ungt utanforskap – kva handlar det eigentleg om? Kor stort er omfanget?
Korleis kan arbeidsretta rehabilitering bidra inn i den felles innsatsen mot ungt utanforskap?

OPPTAK AV WEBINAR

5.april 2022

Individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering – gode tiltak mot ungt utanforskap?

1.mars 2022

Unge utanfor arbeid og utdanning: Korleis kan vi samhandle for å gje dei betre hjelp?

1.februar 2022

Unge utanfor arbeid og utdanning – kor mange er dei og kva kjenneteiknar dei?

ARTIKLAR OM UNGT UTANFORSKAP