Webinar: Inidviduell jobbstøtte og arbeidsrettet rehabilitering – gode tiltak mot ungt utanforskap?

WEBINAR

Individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering – gode tiltak mot ungt utanforskap?

5. april kl. 09.00–10.00

Teams

Gratis

I dette webinaret er spørsmålet korleis vi kan bruke to ulike tiltak, individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering, for å førebyggje ungt utanforskap. Kva seier forskinga om effekten av tiltaka? Kvar i samhandlingskjeden høyrer dei to tiltaka heime? Hjelper IPS og arbeidsretta rehabilitering dei same målgruppene? 

Etter foredraga blir det ei samtale mellom dei to innleiarane, og det blir moglegheit for å stille spørsmål.

Møteleiar: Stefan Brunvatne, seniorrådgjevar ved Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering  

KONTAKT

Har du spørsmål, ta kontakt med Tone Skau Jonassen