Arbeidsrettet rehabilitering

De gode samtalene fikk Elisabeth tilbake i jobb

Elisabeth Røbekk Nørve vet mer enn de fleste hva det betyr at arbeidsgiver og kolleger tar kontakt når man er sykmeldt. Det bidro til å få henne tilbake i jobb og i poltikken. For fem år siden ble hun enke. Noen måneder senere brant leiligheten hennes i Ålesund ned. Så opplevde hun å kjøre på…

To direktorat vil jobbe tettere sammen

Arbeid er bra for helsa for de fleste av oss. Nå skal to direktorat samle kreftene for å styrke tiltak og forskning rundt arbeid, velferd og helse. En rekke internasjonale studier viser at mangel på̊ arbeid ofte har negative helsekonsekvenser, og at arbeid oftest er helsefremmende. God helse i befolkningen fremmer på̊ sin side sysselsettingen.…
Bilde av Magnus Lia

Diagnosene er ofte tilfeldig satt

En test viste at pasienten kan få nesten fire forskjellige diagnoser ved å gå til ulike leger. 126 allmennleger i Skandinavia ble vist filmer av ni ulike konsultasjoner hos legen. Pasienten og legen ble spilt av skuespillere. Konsultasjonene var basert på virkelige hendelser. Av Bjørn Kvaal Fant mest symptomer Etter at legene hadde sett filmene,…

Problem at ingen vil avgi makt

– De fleste helseprofesjonene vil ha mer innflytelse fordi de mener de sitter på nøkkelen til bedre tjenester. Selv vil de ikke slippe til andre yrkesgrupper på sine fagområder Det sa Kari Kjønaas Kjos (FrP), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, under politikerdebatten i regi av Norsk Gallup 28. Mars. Av Bjørn Kvaal Vil ha…

Legen hjelper oftest de sykmeldte

Sykmeldte arbeidstakere får oftest hjelp av lege og helsevesen til å komme tilbake i jobb. Det kan skyldes at arbeidsgiver og Nav synes det er vanskelig å komme på banen.                                                  …

Sykmeldte savner hjelp fra sjefen

Chris Jensen (Foto: Bjørn Kvaal) Sykmeldte arbeidstakere forventer at sjefen kan hjelpe dem tilbake i jobb. Bare én av ni ansatte opplever det i praksis. Det viser tall fra TNS helsepolitiske barometer 2017 (saken er også publisert i DN.no 28. mars) Av Bjørn Kvaal Legen hjelper flest 43 prosent av de yrkesaktive forventer at arbeidsgiver…

Sjefen må bli myndiggjort ved sykefravær

Sykdom er en privatsak, men ikke sykmeldingen. Likevel er arbeidsgiver nesten umyndiggjort når den ansatte trenger rehabilitering. Kronikk i Dagens Næringsliv 20. mars av Toril Dale, leder for innovasjon og nettverk ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.   Fra DN 20. mars 2017 Lenge leve godt beskyttelsesvern av arbeidstakere. Men hva hvis dagens regelverk rundt rehabilitering…
bilde av Chris Jensen

Slik kan behandlerne lære av hverandre

Helsemyndighetene vil få bedre kunnskap om nytten av arbeidsrettet rehabilitering, og institusjonene skal få måle seg etter ”de beste i klassen”. – Vi vet mye om deltakerne på arbeidsrettet rehabilitering, men lite om hva som skjer med dem når de går ut av porten etter behandlingen. Daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet…
Bilde av Ole Jo Kristoffersen

Dette vil styrke våre egen kartlegging

De ansatte ved Hernes Institutt ser fram til å finne fram til målbare områder der de kan sammenligne seg med andre institusjoner. – I arbeidsrettet rehabilitering er det ofte vanskelig å måle effekten eller få klare svar på hvorfor resultatene av vår innsats blir som den blir. Derfor er det svært viktig å identifisere de…
Bilde av datamaskine

Første nasjonale kartlegging av resultater av ARR

2000 kvinner og menn i hele Norge deltar hvert år på arbeidsrettet rehabilitering. Men hvor mange kommer i jobb etterpå? Ny kartlegging skal gi svar. Når en person er langvarig sykmeldt kan det ofte være vanskelig å komme tilbake i arbeidslivet igjen. Det er ofte selve fraværet som er utfordringen – i tillegg til en…
Hest

Vil lære mer om hest i rehabilitering

Hest i terapi kan være et viktig bidrag når det er smerter i kroppen og tankene er tunge, mener psykiater. Det er imidlertid lite forskning på nytten av hest i arbeidsrettet rehabilitering. Geir Sveinung Skårset har 30 års klinisk erfaring fra arbeid med folks psykiske helse. De 11 siste årene har barnepsykiateren også brukt hest…
Meny