Nøkkelen tilbake til arbeidslivet

Bli med på en fagkonferanse for nettverksbygging, kompetanseheving og bedre bistand til pasienter som ønsker seg tilbake til arbeid eller utdanning når Sørlandets rehabiliteringssenter inviterer til Mandal i november.

Av Gro Boge Aasheim
Sørlandets rehabiliteringssenter

Dato: 5. – 6. november 2024
Sted: Mandal Hotel, Mandal

Målgruppa er ansatte i Helse og arbeid-tilbud, fastleger og andre som henviser til arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, ansatte i Nav, arbeids- og inkluderingsbedrifter, bedriftshelsetjenesten og andre fagpersoner som jobber innen arbeid og helse-feltet.

Program

I løpet av de to dagene vil du få høre innlegg fra fagfolk i blant annet Nav, Sørlandet sykehus, Sørlandet rehabiliteringssenter, Diakonhjemmet sykehus og Universitetet i Bergen.

Dette er noen av temaene du får høre mer om:

  • Få oversikt i jungelen av ulike tilbud for å komme tilbake i jobb
  • Slitenhet – vår nye folkesykdom
  • Hvordan skape endring som varer
  • Fra ungt utenforskap til mestring av arbeidslivet
  • Kvinnehelse og arbeidsliv
  • Anvendelse av ACT (aksept- og forpliktelsesterapi) i arbeidsrettet rehabilitering
  • Nytt hjelpeverktøy for fastleger i oppfølging av sykemeldte
  • Veien tilbake til jobb etter kreft
  • Nyttig hjelp for langvarige søvnvansker  

Se hele programmet og meld deg på >