Måned: juli 2016

Nav inn i sykehuset Telemark

Kobling mellom arbeid og helse i praksis

For å hjelpe folk tilbake til arbeid ble det i 2012 opprettet et tilbud ved Sykehuset Telemark. Tilbudet skulle være et dagtilbud hvor sykemeldte fikk en helhetlig oppfølging på veien tilbake til arbeid. Etableringen av tilbudet som fikk navnet Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR poliklinikk) er nå vurdert. Ble tilbudet som planlagt?

Hva hjelper folk tilbake til arbeid?

Rehabiliteringsprogram som bistår personer med å gjenvinne sin arbeidsevne bør legge vekt på flere faktorer. Det rehabiliteringsdeltakerne selv opplever som viktig er økt selvforståelse og mestring av egen situasjon, forholdet til arbeidsplassen, støtte fra NAV, helsetjeneste og familie, samt økonomiske rammebetingelser. Dette kommer fram i en ny studie fra Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering.

Meny