Navs oppfølging av brukere

Nav har fått mye oppmerksomhet den seneste tiden; kritikk fra ekspertutvalg og at de må ha ny direktør innen kort tid. Ekspertutvalget pekte på at det ble brukt for mye ressurser på administrasjon og for lite tid på brukeren. Nesten samme konklusjon kom vi til i rapporten vi skrev sammen med SINTEF om ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Det store TTA-prosjektet

Det store TTA-prosjektet

I 2008 inngikk regjeringen i Danmark en avtale med partene i arbeidslivet. Avtalen hadde som mål å få ned sykefraværet, og fikk navnet «Det store tilbake til arbeid (TTA)-prosjektet». Det er det største prosjektet i verden av sitt slag.

Meny