Ga Stortinget innspill om rehabilitering, helse og arbeid

Den 12. mai 2016 inviterte Høyres helsefraksjon og arbeids- og sosialfraksjon til seminar på Stortinget om rehabilitering – helse og arbeid.

De ønsket innspill fra fagmiljøene på hvordan vi kan knytte arbeid og helse tettere sammen for å styrke rehabiliteringen av mennesker tilbake til arbeidslivet.

Chris Jensen, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, hold et av innleggene, med tema rehabilitering – helse og arbeid. Hele innlegget finner du her.

Rehabiliteringssenteret AiR hadde med seg deltakerrepresentanten Margaretha Swedin Falch, som fortalte politikerne om sine erfaringer med oppholdet på Rehabiliteringssentet AiR-klinikk.

Nettverket foran Stortinget 12. mai 2016
Fra venstre: Svein Kostveit (Rehabiliteringssenteret AiR), Margareta Swedin Falch (deltakerrepresentant Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk), Dag Øystein Skarpaas Andersen (Catosenteret), Chris Jensen (Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering), Gro Karsten Skarholt (Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk), Inger Osland (Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter), Ole Jo Kristoffersen (Stiftelsen Hernes Institutt) og Venke Haugen (Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk)