Nav inn i sykehuset Telemark

Nav inn i sykehuset Telemark

Skrevet av Elisabeth Rett
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Tidligere publisert på Virk

Sykehuset Telemark i Porsgrunn startet i 2012 opp poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering (ARR poliklinikk). Siden oppstarten har arbeidskonsulentene vært ansatte fra lokale Nav-kontor.

Tverrfaglig team

På ARR poliklinikk blir pasientene møtt av et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, psykolog, arbeidskonsulent og en koordinator med fysioterapibakgrunn. Målgruppen er pasienter som har diffuse plager som muskel- og skjelettplager uten spesifikke funn, lettere psykiske plager og sammensatt problematikk. Fra oppstarten har ARR poliklinikk hatt et samarbeid med Nav, og det er tre arbeidskonsulenter som deler stillingene sine mellom Nav og ARR poliklinikk. Caroline Torskog er enhetsleder for divisjonen, og forteller at Nav-konsulentene er fullverdige medlemmer av teamet. Med tre arbeidskonsulenter er 50% av staben ved ARR poliklinikk fra Nav.

Ved oppstarten i 2012 var det én konsulent fra Nav i det tverrfaglige teamet, dette har underveis blitt til tre. Line Fornebo fra Nav Porsgrunn har vært med fra starten, og da hun fikk spørsmålet fra lederen sin om hun hadde lyst til å være med på satsingen i 2012, var hun ikke i tvil om at dette ville hun være med på. I dag deler hun jobbhverdagen som teamleder på ARR poliklinikk og konsulent ved NAV Porsgrunn. De to andre konsulentene, Terje Prytz og Inger Merethe Raastad, jobber på Nav Skien og Nav Larvik. Ifølge de tre arbeidskonsulentene får de både mye og mister mye ved å være på to steder. Selvfølgelig kan det være en utfordring å jobbe på to steder, det er lett å føle at en ikke strekker til. Men det å kunne ta med seg tankegangen fra ARR poliklinikk inn i saksbehandling på Nav er en stor gevinst, ifølge de tre arbeidskonsulentene. Samtidig er det er en fordel at arbeidskonsulentene er fordelt på tre forskjellige Nav-kontorer. Slik blir ikke bare tankegangen, men også kunnskapen om arbeidet de gjør ved ARR poliklinikk spredt til tre NAV-kontorer.

Tett oppfølging

ARR poliklinikk har rundt 180 pasienter hvert år. Hver uke starter fire nye pasienter på programmet, og personer som deltar blir fulgt opp av en fast primærkontakt fra ARR poliklinikk over en 3 måneders periode. Programmet består av individuelle samtaler, undervisning og gruppetilbud ved behov. Pasientenes primærkontakt følger dem gjennom hele oppholdet, og det er arbeidskonsulentene som har denne oppgaven.

Den første uken møter pasientene på sykehuset to dager. Dag én skal pasienten gjennom møter med alle fra det tverrfaglige teamet. På dag to møter pasienten hele teamet til et målsettingsmøte. Her settes det opp konkrete mål for programmet. Dette er viktig, både for å bevisstgjøre og ansvarliggjøre pasienten.  Etter dette får pasienten oppfølging etter behov. Dialog med arbeidsgiver inngår som standard, og en av arbeidskonsulentene kontakter også pasientens arbeidsgiver for å få til dette. Målet er å få til en mer helhetlig oppfølging og koordinering av tiltak i prosessen tilbake til jobb for den sykemeldte.

Unik kunnskap

Terje Prytz fra Nav Skien poengterer at det å kunne følge pasientene er viktig. Sammen med pasienten reiser ofte lege og arbeidskonsulent fra det tverrfaglige teamet ut og møter arbeidsgiver. Da er det ikke snakk om synsing, planene de legger fram for arbeidsgiver er tverrfaglig forankret i teamet fra ARR poliklinikk. Ifølge Prytz er det er også viktig å se hva som skjer på arbeidsplassen, få et innblikk. For å finne ut hva som er utfordringen, er det viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver er åpne. Siden arbeidskonsulentene har erfaringen fra Nav sitter de på unik kunnskap som kan hjelpe pasientene tilbake i jobb.

Noen ganger møter arbeidskonsulentene pasienter som er urolige for kommende vedtak, eller når neste utbetaling kommer.  Da hjelper særlig to ting; å ha god oversikt over regelverket, og at arbeidskonsulentene har tilgang til Nav-registeret. Slik kan de se på saken med en gang, og få det ut av verden.

En utfordring for ARR poliklinikk er at mange pasienter har behov for oppfølging etter endt opphold. Tilbudene i kommunene kan til tider være mangelfulle. Det kan være at kommunene ikke har tilbud som psykomotorisk fysioterapeut, osv. Det å få til et godt samarbeid med kommunene er noe ARR poliklinikk jobber kontinuerlig med.

Samarbeidet mellom ARR poliklinikk og Nav er vellykket samhandling i praksis. Men det er fortsatt en vei å gå før alle de viktige aktørene drar i samme retning.