Podkastar for deg som hjelper folk inn i jobb: Heilskapleg tilnærming og biopsykososial modell

Foto: Mostphotos. Illustrasjon: Guro Lien/arbeidoghelse.no

Korleis heng helseplager saman med arbeids- og livssituasjonen? Korleis kan du møte menneske med helseplager på ein heilskapleg måte? Her er eit knippe podkastar for deg som vil vite meir om heilskapleg tilnærming og den biopsykososiale modellen.

Av Guro Lien og Monica Eftedal
Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

Under finn du podkastar som kan vera nyttige for deg i jobben din – uansett om du er rettleiar, behandlar eller har ein annan jobb der du hjelper menneske med helseplager inn i eller tilbake i arbeid eller utdanning.

Klinikarar, forskarar og andre fagfolk er med i fleire av podkastane. Dersom du finn ein podkast du likar, kan du gjerne utforske andre episodar frå same utgjevar – me har berre tatt med eit lite utval.

God lytting!

Heilskapleg tilnærming

I dei fire siste podkast-episodane på lista over er forfattarar av ei bok som presenterer tankar om årsakssamanhengar, evidens og kompleksitet intervjua. Boka heiter «Rethinking Causality, Complexity and Evidence for the Unique Patient» og er fritt tilgjengeleg som e-bok på Springer.

Den biopsykososiale modellen

Dersom du ynskjer å fordjupe deg meir i den biopsykososiale modellen, kan vi også anbefale ein relativt ny artikkel som tek for seg den moderne forståinga av kropp og sinn innan medisin, med særleg fokus på stress og samspelet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorar: Fricchione, G., Mind body medicine: a modern bio-psycho-social model forty-five years after Engel. Biopsychosoc Med, 2023. 17(1): p. 12.

Slik høyrer du på podkastar

Podkastar er lydfiler. Lastar du ned lydfilen på mobilen, blir lyden god og stabil, og du kan høyre på den når som helst – kvar som helst.

Om du ikke ynskjer å laste ned podkasten, kan du strøyme lyden direkte fra ei nettside. Det er berre å trykke på play, akkurat som når du høyrer på nettradio. Då må du vere førebudd på litt meir ustabil lydkvalitet, avhengig av kor god internettforbindelse du har.

Få hjelp til å kome i gang: Slik kjem du i gang med å lytte til podkast >

Artikkelserie: Podkaster for deg som hjelper folk inn i jobb

I denne artikkelserien vil vi presentere et knippe podkaster som kan være nyttige for deg som hjelper mennesker med helseplager inn i eller tilbake i jobb eller utdanning.

Så snart podkast-tipsene for ett tema er publisert, vil det komme en lenke i oversikten under.

I artikkelserien vil vi gi deg tips til podkaster innenfor følgende tema:
Arbeid og helse: Sammenhenger, samhandling og sykefravær >
Unge og utenforskap >
Digitalisering, kunstig intelligens og VR i helsesektoren og arbeids- og velferdssektoren >
Arbeidsinkludering og tilrettelegging i studier og skole >
Psykisk helse, oppmerksomhet og hukommelse >
Smerter, muskel- og skjelettplager og fibromyalgi >
Stress >
Metoder innen arbeidsrettede tiltak, behandling og rehabilitering >
Traumer >
Søvn og pust >
Arbeidsgiver og Nav >
Biopsykososial modell og helhetlig tilnærming >
Studie- og karriereveiledning >

Ønsker du flere podkast-tips?
Se 18 podkaster for deg som hjelper folk tilbake i jobb >