18 podkaster for deg som hjelper folk tilbake i jobb

Illustrasjon: Cecilie Høgås
Trenger du faglig påfyll og inspirasjon? Her er et knippe podkaster som kan være nyttige for deg som jobber med arbeid og helse.

Av Guro Lien og Monica Eftedal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Podkastene er anbefalt av Monica Eftedal, som jobber som forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Eftedal forsker blant annet på effekten av arbeidsrettet rehabilitering, og har lang fartstid innenfor fagfeltet. Hun følger godt med på den nyeste forskningen på fagfeltet. En av hennes favorittkanaler for faglig påfyll er podkaster.

Klinikere, forskere eller andre fagfolk medvirker i alle de anbefalte podkastene. Til sammen dekker de bredden i fagfeltet vårt: jobben og livet, psykisk helse, samtalemetoder og kognitive tilnærminger, og fysisk helse og trening. Mange av bidragsyterne har et helhetlig perspektiv, og ser på hvordan de ulike faktorene i livet påvirker hverandre.

Under finner du podkaster som er relevante for din profesjon og din rolle – uansett om du er arbeidskonsulent, psykolog, samtaleterapeut, lege, fysioterapeut, idrettspedagog eller noe helt annet. Grip gjerne sjansen til å sette deg inn i andre profesjoners fag og metoder også!

1. På jobben

Hvordan vi har det på jobben påvirker livene våre, helsen vår og kvaliteten på arbeidet. I podkasten «På jobben» utforsker de hva som kan gjøres for å skape en bedre arbeidshverdag. Programleder Cato Lorentz snakker med fagpersoner som har jobbet mye med utfordringer knyttet til livet på jobben.

Under har vi valgt ut noen episoder, men i denne serien er de aller fleste relevante.

Podkasten er laget av Idébanken – en nettportal som formidler tips, råd og erfaringer som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og et lavere sykefravær.

2. Juridisk ABC

Podkasten «Juridisk ABC» tar opp ulike juridiske problemstillinger – blant annet innen arbeidsrett. Programleder og advokat Eivind Arntsen har noen av landets fremste jurister på besøk i studio. De forklarer juss på en enkel og lett forståelig måte.

Noen relevante episoder:

3. Podkurs i motiverende intervju

Når du skal bruke samtaler til å motivere folk til å gjøre endringer i livet sitt, er motiverende intervju (MI) en av metodene Helsedirektoratet anbefaler. I denne podkasten får du grunnleggende opplæring i hvordan du gjennomfører motiverende intervju. Allmennpraktiserende lege Herman Egenberg og kursholder Solveig Høeg-Krohn tar deg gjennom kurset i fire episoder. Podkasten er praksisnær og kan gi deg nok basiskunnskap til at du kan teste ut metoden i praksis.

Podkasten er produsert av Helsedirektoratet.

4. Viten og snakkis

Viten og snakkis er en podkastserie som blir produsert av avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved OsloMet. De intervjuer fagfolk og forskere om aktuelle tema innenfor et bredt fagfelt.

Her har vi valgt ut to relevante podkaster:

5. Pia og psyken

Podkasten løfter fram de psykiske utfordringene vi mennesker har, og tar opp hvordan vi kan bearbeide og jobbe med de.

Pia Beate Pedersen fikk en bipolar-diagnose. Så bestemte hun seg for å lage podkasten «Pia og psyken». Der snakker hun åpent om sin egen psyke, og inviterer andre til å gjøre det samme. I hver episode har hun med seg en gjest og en psykolog eller en psykiater.

Så langt er det spilt inn over 150 episoder, og mange av dem er relevante for arbeid og helse.
Her er noen forslag:

6. Vetenskap & hälsa

Følger du med på denne podkasten, holder du deg oppdatert på svensk og internasjonal forskning innen medisin, helse- og omsorgsvitenskap. I hver episode er det med forskere som er eksperter på det aktuelle temaet. Målet er å formidle forskningen på en enkel, informativ og saklig måte.

Dette er noen av episodene som er relevante i vår sammenheng:

Nettsiden og podkasten «Vetenskap & hälsa» er et samarbeid mellom det medisinske fakultetet ved Lunds Universitet, Malmø Universitet og helsevesenet i Skåne.

7. Psykopoden

I denne podkastserien gir to leger og en professor og undervisningsleder i psykiatri sammen en introduksjon til hva ulike psykiske lidelser er, og hvordan de kan behandles best mulig.

Her er noen av episodene som er relevante for vårt fagfelt:

Podkasten «Psykopoden» er laget ved det medisinske faktultet ved Universitetet i Oslo.

8. Kraft

Miniserien «Terapiskolen» i podkasten «Kraft» er en god introduksjon til ulike psykologiske tilnærminger for deg som har samtaler med sykmeldte, men ikke er psykolog selv. I «Terapiskolen» går programleder Kirsti Kraft til en terapeut for å teste ut ulike former for terapi, slik som metakognitiv terapi, psykomotorisk fysioterapi og gruppeterapi.

Journalist Kirsti Kraft er programleder for denne podkasten, som sendes på NRK P2.

9. Kropp & Själ

Podkast fra Sveriges radio om livet, helsen og vitenskapen. Hver episode tar for seg et nytt tema, som vanlige folk – enten de er arbeidstakere, pasienter eller bare mennesker deler sine historier. Forskere, klinikere og andre fagfolk kommer med faglige refleksjoner rundt temaet og historiene de får høre.

Her er det mange relevante episoder. Her er noen av de:

  • Förändra tanker – hur gör man? I denne episoden kan du høre om en ny terapimetode som er utviklet i Norge, og som nå testes i Sverige. På bare fire dager behandles personer med tvangslidelse (OCD). De lærer seg å styre tankene sine ved at de eksponeres for sin innerste frykt. Her kan du høre hvilke erfaringer pasienter og behandlere ved angstenheten ved Psykiatri Nordväst har med denne nye terapimetoden.
  • Är du ditt jobb? – om jobb og identitet, både hva som skjer når en jobb blir grenseløs, men også hva som skjer når vi blir arbeidsledige
  • Nudging – en knuff i rätt rikning Når du skal påvirke hvordan folk tenker og handler kan du bruke «nudging». Mange klinikere vil nok kjenne seg igjen i denne episoden.
  • Lathetens revansch» – om stress og utmattelse
  • Stå ut – om hvilke strategier vi kan ta i bruk for å holde ut med smerte og ubehag
  • Att känna seg maktlös – om hvilke veier som finnes ut av maktesløsheten

Journalist Ulrika Hjalmarson Neideman er programleder. Podkasten blir sendt på den svenske P1.

10. Diagnose

I denne podkasten fra St. Olavs Hospital blir vi tatt med på innsiden av sykehuset. Behandlere, pasienter og forskere gir deg kunnskap, historier og perspektiv.

Noen relevante episoder:

11.CERG-podkasten

Denne podkasten er laget av Cardiac Exercise Research Group (CERG), en tverrfaglig forskningsgruppe ved NTNU. Forskerne i CERG studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å finne optimale treningsmetoder som gjør at vanlige mennesker kan få og bevare god helse gjennom hele livet. Episodene er korte, og varer bare 5-12 min.

Spesielt tre episoder er relevante:

12. Metakognitiva podden

En podkast som undersøker hvordan våre tanker om våre egne tanker påvirker vår funksjon og hvordan vi har det. Podkasten er laget av en psykolog, som inviterer andre psykologer til å dele sin kunnskap om metakognitiv terapi (MCT). Du får en introduksjon til metakognitiv terapi og hører om hvordan denne terapimetoden kan brukes i ulike sammenhenger.

Noen aktuelle episoder:

13. Fysiocast

Fysiocast oppdaterer deg på ny og interessant forskning og metoder innen fysioterapi. Målet med podkasten er å inspirere deg til å gå dypere inn i forskningen som omtales, ta i bruk de metodene som er relevante for deg, og til å engasjere deg i faglige diskusjoner.

Noen av episodene er på dansk, andre er på engelsk. Et utvalg av relevante episoder:

14. C:OP – Podcast om hjernerystelse

I denne danske podkasten deler leger, fysioterapeuter og andre fagfolk sin kunnskap om ulike temaer knyttet til hjernerystelse.

Ikke la deg lure av tittelen – det er flere episoder som er relevante:

15. The Social Work Podcast  

Klinisk praksis, forskning og andre perspektiver innen sosialt arbeid er temaet for denne podkasten. Den er laget for sosialarbeidere/sosionomer, men kan også være nyttig for andre fagfolk. Han som lager podkasten er professor i sosialt arbeid på Universitetet i Chicago, og han snakker enten selv, eller intervjuer andre fagfolk. Her er det veldig mange relevante episoder – her er noen av de:

Episoder med ulike terapiformer:

16. All in the mind

«All in the mind» uforsker grensene og potensialet i sinnet vårt. Programlederen Claudia Hammond brenner for å dele hvordan forskning innen psykologi og medisin kan hjelpe oss i hverdagen. Claudia Hammond er forfatter, foreleser i psykologi på University of Sussex og journalist i BBC.

Her er noen relevante episoder:

Podkasten sendes på BBC.

17. The New Psychology of Depression

Dette er en kort podkastserie fra University of Oxford, spilt inn høsten 2011, hvor professor Mark Williams og Dr. Danny Penman diskuterer forskningsmessige framskritt når det gjelder forståelsen av depresjon og andre relaterte plager. De tar også for seg behandlinger og terapier som gis til de som lider av depresjon, med særlig vekt på mindfulness.

Professor Mark Williams har bidratt i utvikling av ‘Mindfulnes-Based Cognitive Therapy (MBCT) sammen med Zindel Segal og John Teasdale, basert på Jon Kabat-Zinn’s ‘Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) programme’. Williams og Pennan har sammen gitt ut boka ‘Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World’. I tillegg har de begge har publisert flere bøker om Mindfulness og helse.

Serien består av seks podkaster og fire korte videoer. Her finner du alle episodene:

18. inSocialWork® Podcast Series

I podkast-serien inSocialWork® er målet å spre kunnskap om aktuell forskning og praksis innen sosialt arbeid. Fremstående praktikere og forskere innen sosialt arbeid intervjues om trender og beste praksis av ulike fagpersoner som også jobber innen feltet. Universitetet i Buffalo ‘School of Social Work’ er ansvarlig for podkast-serien. Lydkvaliteten er dessverre litt dårlig.

Her er to relevante episoder:

Slik hører du på podkaster

Podkaster er lydfiler. Laster du ned lydfilen på mobilen, blir lyden god og stabil, og du kan høre på den når som helst – hvor som helst.

Om du ikke ønsker å laste ned podkasten, kan du strømme lyden direkte fra en nettside. Det er bare å trykke på play, akkurat som når du hører på nettradio. Da må du være forberedt på litt mer ustabil lydkvalitet, avhengig av hvor god internettforbindelse du har.

Her finner du flere tips: Slik kommer du i gang med å lytte til podkast >

Flere podkast-tips?

Artikkelserie: Podkaster for deg som hjelper folk inn i jobb

I denne artikkelserien vil vi presentere et knippe podkaster som kan være nyttige for deg som hjelper mennesker med helseplager inn i eller tilbake i jobb eller utdanning.

Så snart podkast-tipsene for ett tema er publisert, vil det komme en lenke i oversikten under.

I artikkelserien vil vi gi deg tips til podkaster innenfor følgende tema:
Arbeid og helse: Sammenhenger, samhandling og sykefravær >
Unge og utenforskap >
Digitalisering, kunstig intelligens og VR i helsesektoren og arbeids- og velferdssektoren >
Arbeidsinkludering og tilrettelegging i studier og skole >
Psykisk helse, oppmerksomhet og hukommelse >
Smerter, muskel- og skjelettplager og fibromyalgi >
Stress >
Metoder innen arbeidsrettede tiltak, behandling og rehabilitering >
Traumer >
Søvn og pust >
Arbeidsgiver og Nav >
Biopsykososial modell og helhetlig tilnærming >
Studie- og karriereveiledning >

Ønsker du flere podkast-tips?
Se 18 podkaster for deg som hjelper folk tilbake i jobb >

Vil du vite mer om arbeid og helse?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller gå til vår temaside om arbeid og helse – der finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser >