Podkastar for deg som hjelper folk inn i jobb: Traumer

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Ein del menneske har opplevd ein tøff oppvekst med vold, overgrep og omsorgssvikt. Her er eit knippe podkastar for deg som hjelper personar med helseplager tilbake i jobb, og som ynskjer ei djupare forståing av kva traumer er, og korleis dei påverkar oss.

Av seniorrådgjevar Guro Lien og seniorforskar Monica Eftedal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Det er forska lite på kor mange som har opplevd traumatiske livshendingar blant dei som får arbeidsretta tiltak, behandling og rehabilitering i Noreg, men truleg er det ein del. Til dømes viser data frå eitt av våre forskingsprosjekt at mange av dei som blir henviste til arbeidsretta rehabilitering har hatt ein tøff oppvekst.

Under finn du podkastar om traumer som kan vere nyttige for deg i jobben din – uansett om du er rettleiar, behandlar eller har ein annan jobb der du hjelper menneske med helseplager inn i eller tilbake i arbeid eller utdanning.

Klinikarar, forskarar og andre fagfolk er med i fleire av podkastane. Dersom du finn ein podkast du likar, kan du gjerne utforske andre episodar frå same utgjevar – me har berre tatt med eit lite utval.

God lytting!

Om traumer og korleis dei påverkar helsa

Korleis koma vidare?

Andre ressursar

Slik høyrer du på podkastar

Podkastar er lydfiler. Lastar du ned lydfilen på mobilen, blir lyden god og stabil, og du kan høyre på den når som helst – kvar som helst.

Om du ikke ynskjer å laste ned podkasten, kan du strøyme lyden direkte fra ei nettside. Det er berre å trykke på play, akkurat som når du høyrer på nettradio. Då må du vere førebudd på litt meir ustabil lydkvalitet, avhengig av kor god internettforbindelse du har.

Få hjelp til å kome i gang: Slik kjem du i gang med å lytte til podkast >

Artikkelserie: Podkaster for deg som hjelper folk inn i jobb

I denne artikkelserien vil vi presentere et knippe podkaster som kan være nyttige for deg som hjelper mennesker med helseplager inn i eller tilbake i jobb eller utdanning.

Så snart podkast-tipsene for ett tema er publisert, vil det komme en lenke i oversikten under.

I artikkelserien vil vi gi deg tips til podkaster innenfor følgende tema:
Arbeid og helse: Sammenhenger, samhandling og sykefravær >
Unge og utenforskap >
Digitalisering, kunstig intelligens og VR i helsesektoren og arbeids- og velferdssektoren >
Arbeidsinkludering og tilrettelegging i studier og skole >
Psykisk helse, oppmerksomhet og hukommelse >
Smerter, muskel- og skjelettplager og fibromyalgi >
Stress >
Metoder innen arbeidsrettede tiltak, behandling og rehabilitering >
Traumer >
Søvn og pust >
Arbeidsgiver og Nav >
Biopsykososial modell og helhetlig tilnærming >
Studie- og karriereveiledning >

Ønsker du flere podkast-tips?
Se 18 podkaster for deg som hjelper folk tilbake i jobb >