Innspill til en
strategi for «Arbeid og helse»

Hva bidrar til økt aktivitet og deltagelse i arbeidsliv og samfunn?
Hva er til beste for arbeidssøker, arbeidstaker og arbeidsgiver?

Hensikten med Åpen arena 2020, var å lage innspill til en strategi for «arbeid og helse». Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet lagde i 2016  en strategi for de to direktoratenes felles innsats for arbeid og helse: «Arbeid og helse – et tettere samvirke». Denne strategien skal nå revideres.

I denne rapporten finner du resultatet av arbeidet gruppene gjorde under arenaen. 150 mennesker med hver sine erfaringer og perspektiver fra «arbeid og helse» har lagd 50 innspill – sammen.

Når Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet sammen skal lage den nye strategien, bruker de innspillene fra Åpen arena 2020.

ÅPEN ARENA 2020
Bildet viser de tre logoene til arrangørene: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
NYHETER