Åpen arena gir styringen til deltakerne

Bildet viser en gruppe på en Open Space-samling
Deltakerne på Åpen arena møtes i Drammen i januar. Etter introduksjonen og den første kaffekoppen slipper arrangørene rattet. Her er det deltakerne som skal ha styringen på hvor diskusjonene skal ende. Det overordna målet er klart: å påvirke arbeid og helse-strategien.

Av Bjørn Kvaal

Arbeidsmetoden kalles Open space. Det vil si at deltakerne er samlingens viktigste ressurs.

For første gang innen arbeid og helse skal metoden tas i bruk med en klar bestilling: Gi to direktorat de beste innspillene for å utvikle feltet arbeid og helse.

Vil gjøre strategien bedre

Målet er at langt flere skal få muligheten til å arbeide til tross for et helseproblem. Og at de skal arbeide så mye som helsen tillater. Da må ansatte i helsesektoren og arbeidsfeltet snakke sammen, fordi man ofte ikke kun kan sette inn tiltak på ett felt for å øke jobbdeltakelse.

For eksempel må helsearbeideren og den Nav-ansatte snakke sammen, det samme gjelder ansatte i Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Også brukere, arbeidsgivere og andre interessenter bør ta del i samtalene.

For å få mer koordinert og samtidig innsats fra helse- og arbeidssektoren lagde Helsedirektorat og Arbeids- og velferdsdirektoratet en felles strategi i 2016: Arbeid og helse – et tettere samvirke.

Toril Dale er klar for å overlate styringen til deltakerne under Åpen Arena.

Vil ha klare meninger

Nå skal strategien revideres og utvikles videre. Dette er målet med Åpen arena i Drammen 22. og 23. januar, som har plass til 150 deltakere. Arrangør er Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) i samarbeid med de to direktoratene.

– Vi ønsker å lage en arena som får fram perspektiv, erfaringer og meninger for at direktoratene skal ha det beste grunnlaget for å utvikle arbeid og helse-strategien. For å få til dette har vi en åpen tilnærming under samlingen i Drammen, sier Toril Dale.

Hun er leder for innovasjonsvirksomheten ved NK-ARR.

Skal lytte og lære

Direktørene for de to direktoratene mener grundig og bred dialog og mange innspill vil gjøre retningslinjene bedre.

– Da blir det vår oppgave å snakke fritt sammen, lytte og diskutere, sier Dale.

Bestillingen fra de to direktoratene gjør arrangementet til det første i sitt slag i serien av Åpne arenaer i regi av NK-ARR: Bruk de to dagene til å diskutere forslag til forbedringer av strategien. Altså to dager, ett tema.

Slik fungerer Open space

Med metoden Open space skal deltakerne selv bygge opp innholdet i programmet. Det vil si at de selv har mulighet til å løfte fram de viktigste temaene. Det skjer ved at samlingen blir et demokratisk storgruppemøte, der ikke noen få deltakere skal kunne bestemme hva som er viktigst. Hvem som helst av deltakerne kan ta opp saker de er opptatt av, så er det opp til alle som deltar hvilke tema de vil snakke mer om. Det skjer ved at de går til grupper der det skal diskuteres tema som har blitt foreslått av andre deltakere. Noen tema kan da få et lite antall deltakere, andre kan få mange. Der det kun blir én deltaker, er det naturlig at han eller hun da velger seg en annen gruppe og deltar i samtalen her.

Ut fra denne organiseringen vet ikke arrangøren hvor mange grupper det blir eller hva som blir tema.

Alle innspill som kommer under Åpen arena blir også dokumentert. Slik kan forslagene leses av alle også i ettertid.

– Vi har ikke fasiten

Seniorrådgiver Karina Therese Dokken i Arbeids- og velferdsdirektoratet og rådgiver Håkon Lund i Helsedirektoratet er klare på sine ønsker før Åpen arena:

– Nav og Helsedirektoratet trenger å styrke samarbeidet sitt. Samtidig har ingen av oss fasiten på hvordan arbeid og helse-strategien skal bli bedre. Det eneste som er sikkert er at den bare blir bedre når vi og brukerne deler erfaringer og meninger.

Vil ha folk fra alle fag

– Det er sentralt at det blir bred deltakelse, det vil si at de kommer fra flest mulig fag hvor det jobbes med arbeid og helse, fra begge direktorat og fra forskningen, sier Toril Dale.

Bli med å påvirke arbeid og helse-strategien: Meld deg på Åpen Arena