Arbeid og helse – Åpen arena 2020

Åpen arena 2020

For deg som vil være med å påvirke grunnlaget til strategien for “arbeid og helse” som fagfelt

22. januar kl. 10-17
23. januar kl. 9-15

Union Scene, Drammen

Kr. 3500,-

ARRANGØR

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i_samarbeid med Helsedirektoratet og Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Bildet viser NAV sin logo

Åpen arena 2020 er du med på å legge grunnlaget for å lage en god strategi for å utvikle «arbeid og helse – området» som et fagfelt

På arenaen får du muligheten til å

  • møte og gå i dialog med fagpersoner, forskere, myndigheter, politikere og brukere som er opptatt av arbeid og helse.
  • løfte temaer og utfordringer du brenner for
  • bidra med dine perspektiver, innspill og ideer
  • bli inspirert til sektorovergripende samarbeid

Arenaen kan være starten en felles utvikling av tjenester sammen med andre

Arbeid og helse-strategien skal revideres. På Åpen Arena lager vi sammen et innspill til strategien. 

På Åpen Arena 2020 samler vi innspill fra et bredt spekter aktører innen arbeid og helse. Innspillene oppsummeres i etterkant, og danner en del av grunnlaget når  arbeid og helse- strategien og fagfeltet arbeid og helse skal videreutvikles.

Arbeid og helse – et tettere samvirke er strategien for Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets felles innsats for arbeid og helse fra 2016. Denne strategien skal skal revideres og videreutvikles.

Rapporten “Tilstand og utfordringer på arbeid-helseområdet” fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet sier blant annet at de to direktoratene skal legge til rette for brukernes medvirkning revideringen av i strategien. Åpen Arena legger til rette for brukermedvirkning, i den forstand at vi på arenaen sammen lager et innspill som kan brukes i det videre arbeidet med strategien.

Fasilitator “Open Space ”
Marianne Sempler

MÅLGRUPPE
Aktører og interessenter innen arbeid og helse-området

Meny