Chris vil diskutere pasientforløp under Åpen arena 2020

Bildet viser Chris Jensen, forsker og leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Det er viktig at mange forskere blir med når strategien om arbeid og helse skal diskuteres under Åpen arena 2020. Her forteller forsker Chris Jensen hvorfor han skal til Drammen, og hva han vil ta opp.
– Vi trenger et mangfold av innspill når strategien for arbeid og helse skal diskuteres. Forskerne er blant de som har en viktig stemme her, sier Chris Jensen.

Navn: Chris jensen
Stilling: Daglig leder og forsker
Arbeidsplass: Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Hvorfor skal du på Åpen arena?

– Forskere skal evaluere det som har skjedd tidligere, og det som skjer nå i samfunnet. Slik kunnskap gjør det også mulig å kunne påvirke fremtiden, men da må forskernes kunnskap formidles og deles i diskusjoner om hvordan vi påvirker arbeidsdeltakelse som samfunnsutfordring. Åpen arena er en sentral og viktig møteplass som gjør dette mulig, derfor vil jeg som forsker delta her.

– Bakgrunnen for Åpen arena er at Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har kommet med en klar bestilling. De vil ha innspill som skal bidra til å utvikle arbeid- og helse-strategien. Vi forskere kan bidra med å fortelle ut fra vårt arbeid hva som har vært bra og hva som bør endres.

Hva er dine forventninger til samlingen?

– At forskere, akkurat som alle andre profesjoner innen arbeid og helse, kan være med og tenke «ut over boksen». Vi har både en plikt og en rett til å delta i debattene, også med synspunkter som ikke er direkte forskningsbaserte. I diskusjon med andre profesjoner, som det legges opp til under Åpen arena, skapes nye tanker. Her er alle likeverdige deltakere innen feltet arbeid og helse.

Har du synspunkter på strategien som du vil ta opp på Åpen arena?

– Ja, blant annet om sykefraværsforløp, altså hvordan sykefravær utvikler seg. I dag kan det være for vanskelig å skjelne mellom ulike tiltak, og hvilke tiltak som passer best for hvem. Jeg ønsker at strategien kan finne fram til tiltak som raskere sluser folk over til andre tiltak, når det første tiltaket ikke fungerer bra. Ofte er pasienten grundig utredet, derfor skulle det heller ikke alltid være nødvendig at pasienten må tilbake til start, altså til fastlegen, før nye tiltak tas i bruk. Folk som leder arbeid med personer som er i tiltak kan ofte være kvalifiserte til å sluse dem over på tilbud som vil ha bedre effekt, hvis det første tilbudet ikke fungerer.

Det andre jeg ønsker å ta opp under Åpen arena, er at fastleger trenger bedre verktøy for å vite hvor de skal henvise pasienter som bør tilbys arbeidsrettede helsetjenester. Og at henvisningene bør skjer tidligere i forløpet når folk blir sykmeldte. I dag blir mange pasienter gående for lenge før de får tilbud om tiltak.

Se agenda og meld deg på Åpen arena 2020