Strategi for «arbeid og helse»: Håper på svar som skal gi økt deltakelse i arbeidslivet

Stian Johnsen. Foto: Bjørn Kvaal
Stian Kersenboom Johnsen skal finne ut hva som kan gi økt aktivitet og deltakelse i arbeidslivet. Nå skal han og kolleger i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet lete i forslagene som kom under Åpen arena 2020.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Arbeid- og helsestrategien skal revideres. Her er Stian Kersenboom Johnsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet med noen av forslagene som kom inn under Åpen arena. (Foto: Bjørn Kvaal)

Navn: Stian Kersenboom Johnsen
Stilling: Seniorrådgiver
Arbeidsplass: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Johnsen var én av de 150 deltakerne på Åpen arena sist uke. Deltakernes oppgave var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien, som nå skal revideres.

Hva synes du om årets Åpen arena?

– En fantastisk møteplass! Jeg fikk mulighet til å treffe masse engasjerte mennesker som ønsket noe med arbeid- og helsefeltet. Jeg vil samtidig gi honnør til Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering for stødig fasilitering. Alt lå til rette for de gode møtene og diskusjonene. 

Hensikten med Åpen arena var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien. Var innspillene som kom opp relevante – var det noen du særlig likte?

– Basert på de samtalene jeg var med på så gleder jeg meg til å lese alle innspillene. Det var stor bredde i temaene som ble tatt opp, og det kom innspill og problemstillinger fra det veldig konkrete til de større og langt mer overordnede. Dette kommer til å bli et spennende arbeid for oss i direktoratene.

Hva skjer med videre i arbeidet med strategien nå?

– Nå venter vi på innspillene i skriftlig form, så skal bruke god tid på å gå gjennom disse. Deretter skal vi gå løs på diskusjonene om hvordan vi sammen skal bearbeide disse inn i revidert strategi. 

Vil den nye strategien gi svar på hva som bidrar til økt aktivitet og deltakelse i arbeidslivet?

– Om vi får svaret hadde jeg blitt veldig glad, men jeg håper i alle fall vi får noen innspill som fører oss nærmere.

Hva tenker du om metoden Open space, som ble brukt for å få synspunkter fra de 150 deltakerne på Åpen arena om strategien?

– Jeg opplevde den som en god måte å få samlet innspill fra flere interessegrupper, og i tillegg en metodikk for som legger opp til en dialog mellom dem. Personlig er det første gangen jeg deltar på Åpen arena og første møte med Open Space. For meg ga dette virkelig mersmak.

Se innspillene som ble laget på Åpen arena 2020