Arbeid og helse – Åpen arena

– en arena for å skape koblinger mellom arbeid og helse

Er du kliniker som jobber med arbeid som mål, Nav ansatt, bruker av arbeidsrettede tjenester, myndighetsperson fra enten velferds eller helsesiden, politiker, opptatt av arbeid og helse eller forsker på jobbhelse, arbeidsrettet rehabilitering eller velferdstjenester – da er dette arenaen for deg! Her kan du være med å gjøre en forskjell. Du får anledning til å sette agenda, finne de som brenner for de samme temaene og til og med kunne påvirke nasjonale prosesser som berører alle oss som jobber med disse spennende utfordringene.

Siden 2009 har vi sammen med Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet, arrangert Åpen arena. Den overordnede hensikten å samle aktørene og sørge for at deltakerne får mulighet til selv å bringe «til torgs» de viktige temaene og å få mulighet til å få belyst temaene fra mange og ofte uventede perspektiver. Hver arena har også en egen og mer presisert hensikt med eget resultatmål. Informasjon om  Arbeid og helse – Åpen arena 2020.

Rapporter fra tidligere arenaer finner du her

 

Lagre

Meny