– Bruk oss sykehusfolk mer i helsefremmende arbeid

Jostein Bentzen
– Det er mange høykompetente ansatte på sykehus som burde vært brukt mye mer i forebyggende og helsefremmende arbeid. Det ville ha kostet lite og kunne fått stor effekt, mener Jostein Bentzen.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Seksjonsleder Jostein Bentzen ved HelseIArbeid-senteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge vil at ansatte på sykehusene skal bli brukt enda mer i forebyggende helsearbeid. (Foto: Bjørn Kvaal)

Navn: Jostein Bentzen
Stilling: Seksjonsleder ved HelseIArbeid-senter
Arbeidsplass: Universitetssykehuset Nord-Norge

Hva synes du om årets Åpen arena?

– En spennende metode å jobbe på som viste seg godt egnet til å engasjere mange til å komme med innspill til revidert strategi. I tillegg er det alltid nyttig å snakke/diskutere med nye og gamle bekjentskaper. 

Lærte du noe nytt? 

– Ja, spesielt om hvilke tilbud som finnes i ulike kommuner. Og hvordan representanter fra arbeidsgivere og kommune ønsker større arbeidsfokus i helsetjenester. Det er slående hvor vanskelig det er for arbeidstagerne og arbeidsgiverne å orientere seg i jungelen av tilbud. 

Fikk du delt kunnskap og erfaring du er opptatt av, i så fall hva?

– Ja, både i gruppearbeidene og i samtalene mellom øktene. Jeg mener at pasienter skal kunne forvente helsetjenester som i større grad er koordinert og leveres samtidig med relevante arbeids- og velferdstjenester. Vi hadde en veldig fin diskusjon om dette bør fastsettes som pasientrettighet. I tillegg er jeg opptatt av å bruke høykompetente sykehusfolk til å bidra mer i forebyggende og helsefremmende arbeid. Det koster lite og når mange med potensielt store effekter. Jeg er usikker på om vi alltid gjør like stor nytte inne i våre cellekontor på sykehuset. 

Det er mange synspunkter som kom opp, men var det noe som ble lite diskutert?

– Nei, jeg synes det ble diskutert veldig mange tema. Muligheten for å melde tema var jo tilstede om man syntes noe var lite belyst. 

Hensikten med Åpen arena var å gi innspill til arbeid- og helse-strategien. Var innspillene som kom opp relevante?

– De innspillene som kom ut fra gruppene jeg deltok i var etter mitt syn både relevante og viktige. 

Hva er det viktigste du mener direktoratene må ta med seg i strategien, når den nå skal revideres?

– Jeg synes strategien er ganske god, men for å trekke frem én ting; Direktoratene bør legge inn større forventninger i strategien om praktisk/klinisk samarbeide mellom arbeidsplass, arbeids- og velferdstjenestene og helsetjenester.

Metoden for å gi innspill på til direktoratene kalles Open space. Var dette er god måte å gi innspill til direktoratene på, i forhold til for eksempel å sende inn skriftlige synspunkt?

Ja, jeg opplevde metoden fungerte veldig bra. Tror årsaken var at vi var godt orientert om metoden på forhånd. Det var ingen overraskelse at tema og utbytte var helt opp til oss selv.