Her er innspillene til strategien for «arbeid og helse»

Bildet illustrerer de ulike perspektivene under Åpen arena 2020, da innspillene til strategien ble laget
22. – 23.januar laget 150 mennesker med hver sine erfaringer og perspektiver 50 innspill til strategien for «arbeid og helse» – sammen. Nå er innspillene samlet i en rapport.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet lagde i 2016  en strategi for de to direktoratenes felles innsats for arbeid og helse: “Arbeid og helse – et tettere samvirke”. Denne strategien skal nå revideres.

Hensikten med Åpen arena 2020, var å lage innspill til denne strategien. Når de to direktoratene sammen skal lage den nye strategien for «arbeid og helse», bruker de innspillene fra Åpen arena 2020.

Se rapporten med innspillene (pdf):

Innspill-Åpen-arena-2020-publisert

Denne rapporten inneholder kun innspillene som ble laget 22. – 23.januar. Fullstendig rapport med

  • alle innspill
  • alle punkter fra samtalene i gruppene
  • deltakerliste med en oversikt over de ulike perspektivene som har bidratt til å lage innspillene

bli lagt ut på Åpen arena 2020 så snart den er klar.