Hva mener du når du sier brukermedvirkning?

Tar du brukermedvirkning på alvor, så spør du brukeren hva dette betyr for ham eller henne. Og tar svaret på alvor. Dette må med i den nye arbeid- og helsestrategien, mener Sondre Otervik i A-larm.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Otervik var én av de 150 deltakerne på Åpen arena sist uke. Deltakernes oppgave var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien, som nå skal revideres.

– Tar du brukermedvirkning på alvor, så spør du brukeren hva som er viktig for ham eller henne. Og tar svaret på alvor, sier regionleder Sondre Otervik i A-larm. (Foto: Bjørn Kvaal)

Navn: Sondre Otervik
Stilling: Regionleder Telemark
Arbeidsplass: A-larm – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Hva synes du om årets Åpen arena?

Dette var første gang jeg deltok. Mitt inntrykk er kun positivt både hvordan det var lagt opp, lokasjon og ikke minst muligheten til å få et bredt faglig, erfaringsbasert og profesjonsmessig inntrykk. Det ble bygget mange, gode og nye relasjoner.

Lærte du noe nytt? 

Ikke bare noe, men mye. Både i møte med enkeltpersoner og i gruppesamtaler. Vi er alle opptatt med å dra i samme retning, men fokuset vi har er ulikt ut fra vår rolle, erfaring og kunnskap – fra individ til store systemer og innpakninger til samfunnsnivå.

Fikk du delt kunnskap og erfaring du er opptatt av?

Ja, men mitt fokus drukner fort i hvordan systemer skal funke og hvordan hjelpeapparatet er bygd opp. Mitt fokus er og vil være det enkelte individet. Jeg vil være med på å skape gode steder hvor man får den beste hjelpen uten hindringer og barrierer. Vi må se det enkelte mennesket og dens historie, håp og drømmer i en sammenheng for å skape en meningsfull hverdag for den enkelte.

Det er mange synspunkter som kom opp, men var det noe som ble lite diskutert?

Vi glemmer fort det mennesket vi skal hjelpe, vi blir i stedet opptatt av hvordan systemene skal funke best mulig uten at vi har en reell brukermedvirkning. Har man god brukermedvirkning er individet med på hele prosessen, og  ikke bare deler av den.

Hensikten med Åpen arena var å gi innspill til arbeid- og helse-strategien. Var innspillene som kom opp relevante?

Etter å ha lest alle innleggene og sett det engasjementet som finnes er jeg ikke i tvil om at hver eneste gruppesesjon var relevant og at man her har virkelig fått mye data for å jobbe videre med i en god strategi. Om man har truffet på alt er jeg usikker på, men jeg har et klart inntrykk av at viktig aspekter er fremmet og nye synspunkter er belyst.

Hva er det viktigste du mener direktoratene må ta med seg i strategien, når den nå skal revideres?

Brukermedvirkning! Ja, det er fokus på det og det gjøres og jobbes godt med brukermedvirkning. Men den må være reell på alle nivåer fra begynnelse til slutt. Når man jobber med systemer og forskning har man en tendens til å være fornøyd når brukermedvirkning er nevnt og representert i deler av prosessen, brukermedvirkning skal og må være en del av en helhetlig prosess. Det er kun mottakeren av en tjeneste som vet hvor skoen trykker og systemene svikter, og ikke minst hvordan det burde være. Brukermedvirkere har også en erfaring på hva som funker, hva som er positivt og hvilke bra ting som gjøres. Vi skal løfte alle synspunkter, erfaringer og meninger. Det er like viktig å se hva som funker kontra det som ikke funker.

Metoden for å gi innspill på til direktoratene kalles Open space. Var dette er god måte å gi innspill til direktoratene på, i forhold til for eksempel å sende inn skriftlige synspunkt?

Dette var en spennende og for meg ny måte å jobbe på. Rett og slett genialt. Dette vil jeg ta med meg videre. Jeg synes at dette ble en prosess hvor regler og rammer ble satt til side og man virkelig fikk frem en mening og meningsutveksling som er ekstremt vanskelig å få til gjennom skriftlige synspunkter. Jeg er imponert over hvor godt det funket.