NYHETER & ARTIKLER

Ensom jente med ryggen til kamera og lutende rygg

Ungt utenforskap: Fravær til bekymring 

Avbrutt skolegang og ungt utenforskap henger sammen. Hva vet vi om årsakene til skolefravær? Hva kan gjøres for å øke nærvær, trivsel og at elever fullfører skolegangen? Her kan du lese mer om forskning på feltet, og hva som kan gjøres for å få fraværet ned.

Langtidssykemeldte: Arbeidsrettet rehabilitering virker, og er samfunnsøkonomisk lønnsomt

En av fem i arbeidsfør alder er utenfor jobb eller utdanning, ofte på grunn av sammensatte problemer som belastninger, smerter – en vanskelig livssituasjon. Døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering har vist seg å hjelpe 60% tilbake i jobb. Til tross for at tjenestetilbudet er kostbart, tyder forskningen på at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

FAGBLOGG & KRONIKKER

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid