NYHETER & ARTIKLER

To kvinner ser på en plante. Den første kvinnen ser den visne planten, den andre ser den grønne delen av planten.

Forskningsoppsummering: Kognitiv terapi med jobbfokus virker

En ny forskningsoppsummering tyder på at kognitiv terapi bidrar til å redusere sykefravær og øke retur til arbeid. Effekten er størst når den kognitive terapien er jobbfokusert, og også når den er en del av en kompleks rehabiliteringsintervensjon.

AKTUELL FORSKNING

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid