NYHETER & ARTIKLER

Ny forskning på arbeidsrettet rehabilitering for unge voksne

Tidligere forskning peker på at døgnbaserte lærings- og mestringstilbud kan bidra til å inkludere unge i arbeid og utdanning. En ny norsk studie peker i samme retning: Døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering styrker muligheten for arbeidsdeltakelse, men det må jobbes mer med overgangen til hverdagslivet og varig arbeidsdeltakelse.

AKTUELL FORSKNING

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid