FAGBLOGG & KRONIKKER

NYHETER & ARTIKLER

Gamingkontakten vil hjelpe unge inn i skole og aktivitet

Samtaler under gaming skaper fremtidshåp, og bidrar til at barn og unge fullfører skole og deltar i fritidsaktiviteter. Barnevernspedagoger og fagpersoner, som også er habile gamere oppnår gode relasjoner med isolerte barn og unge gjennom gaming. Resultatet blir ofte fullføring av skolegang og sosial omgang med andre.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid