Vil styrke kunnskapen om arbeidsrettet rehabilitering i Nord-Norge

Bildet viser Anders Bergkvist, som skal jobbe med å spre kunnskapen om arbeidsrettet rehabilitering i Nord-Norge
Jobb og arbeidsplassen som en del av rehabiliteringen? Nå skal denne bevisstheten styrkes i Nord-Norge.

Av Bjørn Kvaal

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) skal være – som det ligger i navnet, nasjonal. Men lange avstander gjør at det det ikke alltid er nok penger og tid til å sende ansatte i Nord-Norge på kurs, når mange av kursene går i Sør-Norge. Nå gjør NK-ARR noe med dette.

Møtes på fagdager

Anders Bergkvist skal styrke bevisstheten rundt arbeidsrettet rehabilitering i Nord-Norge. (Foto: Kristin Person)

Anders Bergkvist er ansatt som koordinator for innovasjon og arrangement ved NK-ARR. Han bor i Valnesfjord i Fauske kommune. Herfra skal han særlig gi fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering (ARR) økt oppmerksomhet i Nord-Norge. Det skal skje ved å delta på samlinger for ansatte innen arbeid og helse-feltet og å arrangere kurs og fagdager om temaet.

Å jobbe med arbeidsløsninger skal vurderes som en del av prioriterte tiltak innen all rehabilitering for pasienter i arbeidsfør alder. Bevisstheten om dette innen helsevesenet, Nav og så videre øker, men i hele landet trengs det økt bevissthet hvis tiltak i tråd med blant annet HelseIArbeid skal gjennomføres på en god måte, sier Bergkvist.

Skal bli lettere å huske ARR

Han har i ti år arbeidet i arbeidsrettet rehabilitering (ARR) ved Valnesfjord Helsesportsenter. Bergkvist er utdannet idrettspedagog, og har tilleggsutdanning innen flere felt. 

I 2018 jobbet han med å utvikle et faglig fundament ved Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland.

Bergkvist mener at NK-ARR og hans tilstedeværelse i den nordlige landsdelen vil bidra til at ARR øker i folks bevissthet.

– Har skolering innen arbeidsrettet rehabilitering vært nedprioritert av NK-ARR i Nord-Norge til nå?

– Det er alltid behov for kompetansehevende tiltak, øke bevisstheten hos de ansatte, bidra i debatter og legge til rette for at tjenestene får ARR som en naturlig del av sitt tilbud og tenkning. Vi har ikke forsømt Nord-Norge, men avstander kan ha bidratt til at det har vært vanskeligere å sende folk på for eksempel konferanser og kurs, når så mange av disse tilbudene har vært holdt i Sør-Norge, sier Bergkvist.

Nytt mål i pasientarbeidet

Å ha arbeid som mål eller delmål er nokså nytt innen for rehabiliteringsarbeidet.

Tidligere har det vært vanlig å se på funksjonsforbedring, smertehåndtering og smertebehandling og så videre. Nå er det krav om at det skal være fokus på arbeid, og derfor satses det stadig mer på kursing av ansatte slik at kunnskapen og bevisstheten om dette øker, sier Bergkvist, som også viser til ARR-veilederen som kom i 2017.

Mange sykehus og helseforetak har satt i gang tiltak overfor pasienter med arbeid som mål.

– Det skjer mye viktig innenfor ARR-området nå, men det er fortsatt en nokså ny tenkning hos en del ansatte som jobber med personer som er sykmeldte eller i ferd med å bli det. Økt oppmerksomhet på arbeidsrettet rehabilitering og å gjøre det lettere for ansatte å skolere seg innen ARR er derfor viktig, sier Bergkvist.

Stillingen hans er et engasjement for ett år. Deretter skal satsingen evalueres.