År: 2017

Fasilitatorkurs, Modul 2

For å støtte fagpersoner i sitt arbeid med å utvikle stadig bedre tjenester mellom arbeid og helse, tilbyr vi kurs i fasilitering, modul 2. på Sentralen i Oslo 24. – 25. oktober.

Presenterte nyeste RTW-forskning

Forskningen om hva som hjelper sykmeldte med å komme tilbake i jobb må ut til klinikere, praktikere og Nav-ansatte. 120 deltakere møtte opp da kunnskap skulle deles.

Seminar om RTW-forskning

Hva vet forskere innen Return to Work som praktikere innen både arbeid og helse kan ha nytte av? Les om RTW-seminaret som holdes 20. september.

Meny