Ny artikkel om hvordan ARR-klinikere jobber med langtidssykmeldte

Hva er viktig for å lykkes i ARR?
Monica Eftedal, forsker ved kompetansetjenesten for ARR

Høsten 2014 gjennomførte Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og Uni Research Helse en undersøkelse for å få mer kunnskap om hvordan ARR-klinikere jobber med personer som er langtidssykmeldte for å støtte deltakernes prosess tilbake i arbeid. Alle som meldte seg på til arrangementet «Møteplassen», ble spurt om de ville delta i et fokusgruppeintervju for å belyse problemstillingen. Totalt 29 klinikere fra 18 ulike klinikker, meldte seg på. Resultatet fra undersøkelsen viste at det var noen hovedkomponenter som var særlig viktig for å lykkes:

  • Få en grunnleggende forståelse av deltakernes livsverden gjennom en tverrfaglig kartleggingsprosess
  • Bygge en terapeutisk allianse med deltakerne
  • Initiere endringsprosesser som øker deltakernes muligheter for retur til arbeid

Undersøkelsen er nylig publisert i BMC Health Services Research under tittelen: “How do occupational rehabilitation clinicians approach participants on long-term sick leave in order to facilitate return to work? A focus group study”.

Artikkelen er fritt tilgjengelig og kan leses her: http://rdcu.be/yJFC ; https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2709-y