Vil lære mer om hest i rehabilitering

Hest
Hest i terapi kan være et viktig bidrag når det er smerter i kroppen og tankene er tunge, mener psykiater. Det er imidlertid lite forskning på nytten av hest i arbeidsrettet rehabilitering.

Geir Sveinung Skårset har 30 års klinisk erfaring fra arbeid med folks psykiske helse. De 11 siste årene har barnepsykiateren også brukt hest i terapi. Han har hatt barn, ungdom og familier i behandling.

Av Bjørn Kvaal

Gir balanse og styrke

Han bruker hest i endringsarbeid og psykoterapi.

Psykiater Geir Sveinung Skårset underviser

– Det er lite forskning på hest som middel i behandling av pasienter med psykiske lidelser. Men en del studier underbygger at det kan ha god effekt rundt kommunikasjonstrening, sette ord på og å prøve ut egne følelser og samspillet mellom pasienten og hesten og andre mennesker. Dessuten har du den fysiske dimensjonen i form av balanse og styrke, for eksempel, sier Skårset.

Hans erfaring er at pasienten raskere kommer fram til de essensielle problemene i livet sitt når hest blir en del av behandlingsopplegget, enn om samtalen skal foregå på terapirommet. Hesten nærvær og den fysiske aktiviteten gir fysisk og mental bevegelse.

Skårset, som jobber ved Nordlandssykehuset Lofoten, har brukt hest i terapi på rundt 250 pasienter.

Tar kurs i hest og terapi

Ansatte ved Rehabiliteringssenteret AiR og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) har deltatt på kurs i regi av Ridesenteret i Rauland for å få bedre innsikt i hest i terapi, med blant annet Skårset som foreleser.

– En del ARR-institusjoner bruker hest i terapi. Det er lite forskning på effekten av hest i ARR, mens det er godt dokumentert at hest kan bidra til å bryte et livsmønster som pasienten vil eller bør bort fra. Dette tenker jeg mange av våre deltakere kan relatere seg til. Hest kan derfor gi god rehabiliterende effekt i ARR.

Det sier forsknings- og utviklingsrådgiver Håvard Jakobsen Ofte ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Lærer om roller

Ann Kern Godal er PhD-student ved Oslo universitetssykehus som nå ser hvordan hesteassistert terapi fungerer i  behandling av rus og avhengighet. Hun har i mange år jobbet med hester og personer med funksjonshemming.

– Jeg kjenner ikke til spesifikk forskning på hest og arbeidsrettet rehabilitering. Men det er funn i min og andre norske studier som kan være relevante, sier hun, og nevner:

– Hest gir mestring, fysisk trening, det bygger relasjoner til dyr og gir forståelse av roller, sier daglig leder Sigrid Rui ved Ridesenteret i Rauland.

Hun mener dette er momenter som ansatte i arbeidsrettet rehabilitering kan benytte i opptrening av pasienter.

Se, lytte, lede

– Dagens samfunn er veldig karrierefokusert, både på hjemmebane og på arbeidsplassen. Kanskje flere har nytte av å se egne karaktertrekk i en flokksammenheng der de blir mer bevisste på sin personlighet og sine kvaliteter. I motsetning til mennesker agerer aldri hesten ut fra status, kun personlige egenskaper, sier Rui.

Hun sier det er noen studier som viser at gutter og jenter som driver med hest har noe høyere tendens til å bli ledere som voksne. Dette kan knyttes til at de har lært å kommunisere og å ta ansvar tidlig.

Som ridelærer prøver Rui å vise deltakerne nyanser i kommunikasjon: Se, lytte og lede.

– Dette er egenskaper man gjerne har god nytte av utenfor stallen og senere i livet. Kanskje er det er preventivt ARR-arbeid, også, sier Rui.