Etterlyser en digital møteplass

Arild Sundal
Skal det bli bedre samhandling blant annet med arbeidsgiver når ansatte står i fare for å falle ut av jobben, må alle snakke sammen. Da er en felles digital dialogplattform nyttig, mener Arild Sundal i Nav.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Sundal var én av de 150 deltakerne på Åpen arena i januar. Deltakernes oppgave var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien, som nå skal revideres.

Navn: Arild Sundal
Stilling: Seniorrådgiver digital transformasjon og forretningsutvikling
Arbeidsplass: Utviklingsseksjonen i Nav Arbeids- og tjenesteavdeling

Hva synes du om årets Åpen arena?

– Det var like muligheter for alle, både når det gjelder tema og deltagelse i diskusjonene. Kort sagt demokratisk.

Lærte du noe nytt? 

– Man lærer alltid mye av å diskutere med folk som har svært ulik bakgrunn og jobber med mange forskjellige problemstillinger innen arbeid og helse.

Seniorrådgiver Arild Sundal i Nav ønsker en felles plattform for digital dialog. Det kan gjøre samhandlingen mellom bruker, helse, Nav, samarbeidspartnere og arbeidsgivere enklere og bedre enn i dag. (Foto: Bjørn Kvaal)

Fikk du delt kunnskap og erfaring du er opptatt av?

– Ja, jeg fikk god respons i en gruppe der vi diskuterte oppfølgingen av arbeidstagere som er i jobb, men der det av ulike årsaker ikke fungerer så godt. Hvordan kan vi støtte en usikker arbeidsgiver i slike sammenhenger? Vi hadde også et annet tema om samhandlingsløsninger/digitalisering mellom helse, arbeidsgiver og Nav.

Det er mange synspunkter som kom opp, men var det noe som ble lite diskutert?

– Vi diskuterte helt konkret behovet til deltagere fra arbeidsgiversiden. De beskrev hvordan digital samhandling og konkrete kontakter i helse og Nav er viktig for dem. Det er et stort informasjonsbehov, og også behov for å få forslag til tiltak og endringer som gjør inkluderingen i arbeidslivet enklere og sykefraværet lavere.

Hensikten med Åpen arena var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien. Var innspillene som kom opp relevante?

– Når man ser på strategier fra foregående år, ser man at mange av de samme tankene kom opp denne gangen, også. Jeg mener det er viktig å få omstilt strategiene til veldig klare operative planer og mål.

Hva er det viktigste du mener direktoratene må ta med seg i strategien, når den nå skal revideres?

– Å etablere en felles digital dialogplattform. Start med et område der man åpenbart vil ha store fordeler med et bedre samhandlingsverktøy. Et område som mange snakket om i gruppene, var IPS, der man ønsket en større grad av felles organisering, innsats og finansiering. Vi kunne teste ut en felles digital plattform for bruker, helse/DPS, IPS (Individual Placement and Support), Nav og arbeidsgiver. Det vil støtte opp om prosess og samhandling.

Metoden for å gi innspill på til direktoratene kalles Open space. Var dette er god måte å gi innspill til direktoratene på, i forhold til for eksempel å sende inn skriftlige synspunkt?

– Jeg synes det fungerte godt. Men det kunne vært kortet noe ned dag to. Et ekstra forslag: Innspillsark til tema kunne vært distribuert litt mer rundt sirkelen, slik at de som ikke er så komfortable med å stå frem i ringens sirkel også blir hørt og får en stemme. Om det blir for mange temaer, kunne man vurdere å slå sammen noen temaer.