29.mai: Følg møte live – arbeidsliv og helse under covid-19

Foto: Pixabay

«Arbeidsliv og helse under covid-19» er temaet nasjonalt fagråd for arbeid og helse tar opp i sitt møte fredag denne uken. Følger du møtet får du blant annet høre om erfaringer med digital oppfølging av pasienter og brukere i arbeidsrettet rehabilitering, helsevesenet og NAV under covid-19.

Møtet streames fra Helsedirektoratet i Oslo, og du kan følge det på Vimeo
Tidspunkt: Fredag 29.mai kl. 10.00 – 12.00

Noen av temaene som tas opp er

  • Hvordan påvirkes sykmeldte – erfaringer fra arbeidsrettet rehabilitering v/Chris Jensen, rådsmedlem og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
    • Digitale muligheter og utfordringer i vår nye hverdag
    • Framtidige løsninger
  • Digital oppfølging av pasienter og brukere v/Anders Østrem, fastlege og tidligere medarbeider i Helsedirektoratet
  • Digital oppfølging – erfaringer fra NAV v/Kristin Kvanvik, seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Hvordan krisetider kan påvirke befolkningens psykiske helse
    • Hva er viktig å ta hensyn til fremover – fra et helse- og velferdsperspektiv

Se hele agendaen

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Rådet er sammensatt av brukerrepresentanter, forskere, klinikere og andre fagfolk fra arbeid- og helsefeltet.