Digitaliseringen gir nye rutiner i pasientarbeidet

female-patient-consult-with-doctor-online-using-video-call
Foto: Mostphotos

Treningsveiledning, dialogmøter, konsultasjoner og undervisning. Det er noe av det Friskgården og Unicare har digitalisert under koronapandemien, og som de vil fortsette med i pasientarbeidet når pandemien er over.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Pandemien gjorde at mange rehabiliteringsinstitusjoner på kort tid la om deler av behandlingsprogrammene. Fysiske møter ble erstattet av digital behandling og oppfølging. Noen var i gang med en slik omstilling allerede før Covid-19 krisen og var raske til å ta i bruk utstyr og nye arbeidsmetoder, andre rigget seg til i løpet av få dager.

– Trenger en trygg oppstart

Noen av de nye rutinene i pasientarbeidet vil rehabiliteringsinstitusjonene ta med videre når koronatiden er over.

– Vi vil fortsatt prioritere gjennomføring av introduksjonsuker og vurderingsopphold med personlige møter, bygging av tillit og en god plattform for et vellykket  lærings- og mestringsprogram, sier daglig leder Svein Myhr i Friskgården.

Men når første fase i pandeminedstengningen løses opp, er dette noe Friskgården vil gjennomføre:

• Fortsette med digitale webinar med trening, undervisning og livsmestring som et supplement til de som har lange reiser og redusert helse for oppmøte.

• Fortsette med digitale pasientkonsultasjoner i regi av spesialister, psykologspesialister og fysikalskmedisinere.

• De positive erfaringene med digitale dialogmøter med fastlegene og arbeidsgiverne videreføres. – Erfaringene her er gode og effektiviteten i møtene er meget høy, forutsatt at deltakerne er godt forberedt, sier Myhr.

Friskgården vil også fortsette med digitale samarbeidsmøter i fagteamene. Myhr beskriver disse som effektive møter med høy frekvens og god kvalitet.

Gir digitalisering bedre pasientarbeid?

Trener hjemme

Også Unicare Norge vil videreføre deler av digitaliseringen som er innført denne våren:

– I våre rehabiliteringsforløp har vi pasienter som reiser hjem én-to uker for såkalt hjemmerehabilitering. De skal da etablere samarbeid med hjelpeapparatet i hjemkommunen sin, trene på måloppnåelse og danne seg nye funksjonsmål. I disse ukene er digitale oppfølgingssamtaler svært virkningsfullt, sier regionssjef Ellen Foss Lolland.

Når pasienten så igjen returnerer til rehabiliteringssentret er det lagt et grundig opplegg for siste del av oppholdet.

– Et annet eksempel på digitalisering vi vil videreføre, er vårt tilbud om kartlegging og vurdering av pasientenes rehabiliteringspotensiale i forkant av et rehabiliteringsopphold. Her kan legespesialist og annet tverrfaglig personell kartlegge om pasienten kan nyttiggjøre seg et rehabiliteringstilbud ved våre døgn- eller dagsentre. Her har koronatiden gitt oss erfaring med at videosamtaler har vært en både effektiv og nyttig måte å gjennomføre konsultasjonene på, sier Lolland.

Innkaller til videomøter

Unicare Norge har brukt videomøter lenge. Gjennom innkalling på Office 365 – Teams, godkjent av Direktoratet for e-helse, innkalles pasienter til videooverførte:

  • Individuelle eller gruppebaserte samtaler
  • Individuelle kartleggings- og vurderingssamtaler med spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Individuelle oppfølgings- og veiledningssamtaler
  • Gruppeundervisninger
  • Gruppetrening

– Innkalling til oppfølgingssamtaler, undervisning og trening har vi utviklet og testet det siste året, og var derfor i stand til å implementere dette raskt. Ellers er vi vant med digitale videomøter fordi institusjonene våre er geografisk spredd på Østlandet og i Midt-Norge, sier Ellen Foss Lolland i Unicare Norge.