Slik ble pasientarbeidet lagt om da viruset kom

Rehabiliteringsinstitusjonene kastet seg rundt da pasientarbeidet skulle skje digitalt. De ansatte mener pasientenes behov er ivaretatt ganske bra.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Mange rehabiliteringsinstitusjoner har på kort tid lagt om deler av behandlingsprogrammene fra fysiske møter til digital behandling og oppfølging. Noen var i gang med en slik omstilling allerede før Covid-19 krisen og var raske til å ta i bruk utstyr og nye arbeidsmetoder.

Muritunet hadde trent på videokonsultasjon

Administrerende direktør Geir Ove Vegsund og medarbeiderne ved Muritunet var i gang med forberedelsene til digital pasientbehandling da koronaviruset kom. (Foto: Muritunet)

– I desember 2019 begynte vi å jobbe med prosjektet «Medisinsk avstandsoppfølging ved Muritunet». Ett av måla var å starte med videokonsultasjon for pasienter på poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering i april 2020. Dermed var vi i klare til å sette i gang da koronaviruset gjorde at vi måtte stenge avdelinga for fysisk oppmøte, sier administrerende direktør Geir Ove Vegsund ved Muritunet.

De har hatt opplæring, testing av utstyr og gjennomgang av prosedyrer. Fordi de hadde jobbet med dette prosjektet fra før, var de i gang med videokonsultasjoner den første virkedagen etter at de stengte.

Under de to første ukene med digital oppfølging som metode hadde Muritunet konsultasjon med 79 pasienter. Noen pasienter hadde én konsultasjon, mange hadde flere konsultasjoner og med flere yrkesgrupper.

Les mer om Muritunets videkonsultasjoner

Raskt tatt i bruk hos Unicare

– Blant annet digital undervisning og trening ble raskt tatt i bruk hos oss, sier regionssjef Ellen Foss Lolland i Unicare Norge. (Foto: Privat)

Unicare Norge har brukt videomøter lenge. Gjennom innkalling på Office 365 – Teams, godkjent av Direktoratet for e-helse, innkalles pasienter til videooverførte:

• Individuelle eller gruppebaserte samtaler

• Individuelle kartleggings- og vurderingssamtaler med spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

• Individuelle oppfølgings- og veiledningssamtaler

• Gruppeundervisninger

• Gruppetrening

– Innkalling til oppfølgingssamtaler, undervisning og trening har vi utviklet og testet det siste året, og var derfor i stand til å implementere dette raskt. Ellers er vi vant med digitale videomøter fordi institusjonene våre er geografisk spredd på Østlandet og i Midt-Norge, sier regionsjef Ellen Foss Lolland.

– Den digitale pasientbehandlingen var et nytt felt for oss, sier Ranveig Nielsen, enhetsleder for helse og arbeidsliv ved Betania Malvik. (Foto: Privat)

Betania Malvik bestilte utstyr

Betania Malvik har brukt telefon og videokonferanse via Teams og livestreaming i sin pasientbehandling siden andre halvdel av mars.

– Den digitale pasientbehandlingen var et nytt felt for oss. Bestilling av utstyr, montering, opplæring, utarbeiding av sikkerhetsrutiner og så videre kom i gang i løpet av 1-1,5 uke, sier Ranveig Nielsen, enhetsleder for helse og arbeidsliv ved Betania Malvik.

Hva er den riktige balansen mellom fysisk oppmøte og digital kontakt?

350 pasienter fikk digital behandling og oppfølging hos daglig leder Svein Myhr og de andre ansatte ved Friskgården per 1. april. (Foto: Privat)

Friskgården i sving før påske

Ved Friskgården gjennomføres digitale fellestreninger, undervisning, avspenning/mental trening, veiledningssamtaler og digitale dialogmøter med arbeidsgiver og deltaker.

– De fleste team kom godt i gang like før påske. Alle våre pasienter er i diagnosegruppen psykiske lidelser og muskel/skjelettplager, med ulike tilleggsdiagnoser. Rundt 1. april var cirka 350 pasienter i digital behandling i en eller annen form, sier daglig leder Svein Myhr.

For noen har det vært usikkert hva de skulle planlegge og dimensjonene for:

– Pasientantallet vil nok gå ned etter at det ble stopp for vanlige henvisninger. Helseregionene ønsker nå i stedet å henvise pasienter fra sykehusene, forteller Ranveig Nielsen ved Betania.

Positive pasienter

Lederne ved de fire rehabiliteringsinstitusjonene forteller at pasientene for det meste er positive.

– Pasientene gir ulike tilbakemeldinger. Noen ønsker å avslutte behandling eller vil utsette behandlingsstart. Slikt gir økt administrasjonsarbeid for oss. Men det er overraskende hvor positive folk er. En erfaring er at vi bør ha hyppigere oppfølging av flere av pasientene enn før, fordi elektronisk kontakt ikke gir oss alle de kommunikasjonskanalene som benyttes når vi møter pasientene ansikt til ansikt, sier Nilsen ved Betania.

– Med video får vi støttet pasienten på en annen måte med smil, tommel opp, tegn og vise modeller, vise øvelser og peke på områder på kroppen. Vi får også sett pasienten sitt ansiktsuttrykk og kroppsspråk, og det er lettere å gi pasienten tid til å tenke. Stillhet er lettere på video enn på telefon, sier Vegsund.

Geir Ove Vegsund, Muritunet

Svein Myhr ved Friskgården sier de får mange positive tilbakemeldinger fra pasientene, selv om situasjonen er ny for brukerne.

– Mange verdsetter at det er minst to behandlere tilstede på gruppetilbud som nå skjer på videomøter. Gruppetilbud gjøres da som en samtale, og opplevelsen av å være en del av en gruppe blir bedre. Vi vil fortsette behandlingen av alle henviste pasienter, samtidig med at vi følger opp og motiverer enkeltpersonene til å delta i gruppetilbudene og dermed lage en god struktur i hverdagen sin, sier Myhr.

– Viktig med god relasjon

Han synes de skal være fornøyde med omleggingen de har fått til, men legger til at kvaliteten ikke blir som i det personlige møtet.

– Det er viktig å ha etablert en relasjon og tillit mellom behandler og pasient i forkant av den digitale behandlingen. Ellers blir kvaliteten og effekten av behandlingen redusert, sier han.

Også regionssjef Ellen Foss Lolland i Unicare sier pasientene er takknemlige:

– De verdsetter at noe behandling, veiledning, trening og undervisning opprettholdes, og at de kan ha kontakt med sin behandler eller primærkontakt, sier hun.

– Erstatter ikke personlig oppmøte

Administrerende direktør Geir Ove Vegsund ved Muritunet mener digitaliseringen ikke erstatter fysisk frammøte. Samtidig er video bedre enn telefon, mener han

– Med video får vi støttet pasienten på en annen måte med smil, tommel opp, tegn og vise modeller, vise øvelser og peke på områder på kroppen. Vi får også sett pasienten sitt ansiktsuttrykk og kroppsspråk, og det er lettere å gi pasienten tid til å tenke. Stillhet er lettere på video enn på telefon, sier Vegsund.

Også har Muritunet gjort en annen erfaring – dialogmøte med pasienten, fastlege, Nav og arbeidsgiver er gjennomført med god kommunikasjon under samtalen og bra utbytte. Og fordi stadig flere instanser nå tar i bruk video, så har flere pasienter som i starten var skeptiske, etter hvert blitt erfarne brukere av digitale plattformer, erfarer Vegsund.

– Digitaliseringen var nødvendig

Vegsund ved Muritunet er veldig enig med erfaringene til mange ansatte og pasienter – lyd- og bildekvalitet og brukervennlighet er overraskende bra.

– Noen terapeuter synes det var utfordrende i begynnelsen å for eksempel skulle ha én fysioterapitime per video. Men når vi nå har øvd litt og laget oss «prosedyrer», så er vi enige om at denne metoden fungerer godt, sier han.

– Samtidig ser vi at muligheten gjennom digital pasientbehandling- og oppfølging er fremtiden. Unicare rehabilitering jobber derfor med flere digitale verktøy på høyt sikkerhetsnivå for å øke vår digitalisering, sier hun.

Ellen Foss Lolland, Unicare

Svein Myhr ved Friskgården sier de vil fortsette behandlingen av alle henviste pasienter, samtidig med at de følger opp og motiverer enkeltpersonene til å delta i gruppetilbudene og dermed lage en god struktur i hverdagen sin.

– Jeg mener vi gjør det vi må nå for å følge opp pasientene, sier Ranveig Nielsen, leder for arbeidsrettet rehabilitering

Lolland ved Unicare mener digitaliseringen er helt nødvendig i disse koronatider.

– Samtidig ser vi at muligheten gjennom digital pasientbehandling- og oppfølging er fremtiden. Unicare rehabilitering jobber derfor med flere digitale verktøy på høyt sikkerhetsnivå for å øke vår digitalisering, sier hun.