4.juni: Digital fagdag – lær om hvordan Nav-kontorer vil inkludere flere i arbeidslivet

to hender som tar hverandre i hendene
Foto: Mostphotos

Torsdag 4.juni oppsummeres forskningsprosjektet «Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav (ALIN) med en digital fagdag. Fagdagen er relevant for arbeidskonsulenter og andre på teamet som samarbeider med Nav.

I forskningsprosjektet «Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav (ALIN) har 25 forskere og ti Nav-kontor i Troms og Finnmark samarbeidet for å styrke kompetansen hos Nav-ansatte. På fagdagen vil forskerne dele erfaringer og forskningsresultater fra dette prosjektet.

– Fagdagen vil være nyttig for arbeidskonsulenter i tverrfaglige team og andre fagpersoner som samarbeider med Nav og lokale Nav-kontor om brukere og pasienter.

Det sier forsker Thomas Johansen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Tidspunkt: Torsdag 4. juni klokken kl. 0930 – 1420. Det blir to lengre pauser.

Dette er noen av temaene som tas opp:

  • Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor – forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand v/Aina Kane
  • Sirkelbasert arbeid med veiledere og ledere i NAV v/Marlene Bruun-Lauridsen og Ida Hydle
  • Jobbspesialister i Nav. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi v/Walter Schönfelder
  • Lansering av podkast om arbeidsinkludering av flyktninger v/Gunn-Elin Fedreheim
  • Innovasjon, læring og bruk av teknologi i Nav. Samarbeidsbasert forskning ved lokale NAV kontor v/Synnøve T. Andersen

Se hele programmet

Slik melder du deg på

Siden møtet streames, kan du følge det live.

Meld deg på til eirik.galaen@uit.no, så får du en påloggingslenke før møtet begynner.