Nå er de første deltakerne tilbake ved AiR

Deltakere på AiR. Foto: Luke Tennant
Onsdag ble de første deltakerne ønsket velkommen tilbake til Rehabiliteringssenteret AiR. Grupperom, gymsal, oppholdsrom og matsal er rengjort og klare til bruk, bare klatreveggen må vente.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Om morgenen fredag 13. mars bestemte ledelsen ved Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland å stenge ned senteret. Bakgrunnen var krav fra helsemyndighetene. Samme ettermiddag reiste de 70 deltakerne som da var på senteret hjem.

Siden har de 85 ansatte blitt helt eller delvis permittert. Kun deler av teknisk personale, noen renholdere og enkelte av lederne har tidvis vært på jobb.

Stort anlegg

– Med 9000 kvadratmeter stort anlegg inkludert ridehall, er det mye som måtte ha tilsyn. Vi var også forberedt på at helsevesenet ville bruke oss og andre rehabiliteringsinstitusjoner til pasientbehandling under pandemien. Derfor var det noen utvalgte grupper innen drift og vedlikehold på jobb, sier direktør Svein Kostveit ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Hittil har ikke helsevesenet hatt behov for å ta i bruk anlegget i Vinje i Telemark, og de ansatte har møttes kun på pc- og mobilskjermer. Nå skal de sakte, men sikkert vende tilbake til jobbhverdagen igjen.

– Jeg er takknemlig over å kunne dra på jobb igjen og møte kollegene som nå gradvis kommer tilbake til hverdagen i huset. Jeg har savnet felleskapet, sier klinikkleder Matias Nielsen.

14 av 16 tilbake

Av de 16 deltakerne som sjekket ut fredag 13. mars, var 14 i gang igjen fra onsdag 6. mai med programmet de plutselig måtte bryte opp fra. Nielsen og Kostveit forteller om positive og glade mennesker som nå skal ta del i fysisk aktivitet, samtaler og opplæring rundt egen helse og livssituasjon.

– Det er alltid hyggelig å ønske deltakere velkommen hit, denne gangen var gleden ekstra stor og svært gjensidig, sier Kostveit.

Alle de 14 deltakerne har hatt samtaler med en lege ved AiR før de kom til Rauland 6. mai. Hensikten var å avdekke om de var smittet eller hadde vært i fare for å bli smittet. Det ble også snakket om deres generelle helsetilstand.

Garderober er stengt

Ansatte har brukt den siste tiden til rengjøring av lokalene i tråd med helsemyndighetens anbefalinger. Bassenganlegg, treningsrom, fellesareal og enkeltrom er vasket. De ansatte har også planlagt hvordan fellesaktiviteter skal gjennomføres uten at anbefalingene om tilstrekkelig avstand mellom deltakerne brytes.

Klatreveggen har vært for vanskelig å rengjøre og blir ikke brukt inntil videre. Også fellesgarderober vil være stengt. Ellers er det satt opp informasjon til brukerne om hygieneregler.

– Rådene fra kommunelegen og nasjonale helsemyndigheter har vært klare. Vår utfordring har vært å etterleve disse samtidig som vi nå skal gi et godt tilbud til brukerne. Denne kombinasjonen mener vi at vi har klart å ivareta. Vi er så sikre som vi kan være nå på at smitterisikoen er redusert så mye som mulig og at opptrappingen her vil skje på en god måte, sier Nielsen.

Trapper opp mot sommeren

Rehabiliteringssenteret AiR åpner gradvis opp fram mot sommeren. De øker med 14 nye deltakere hver uke i tiden fremover til de har nådd kapasiteten på 71 deltakere.

– Antallet deltakere må samtidig vurderes ut fra kravet til avstand mellom alle som er her og størrelser på gruppesamlinger. Helsemyndighetene endrer jevnlig disse tallene. Det utfordrer oss i hvordan arbeidet skal legges opp, men er viktig å følge, sier Kostveit.

Rehabiliteringssenteret AiR er finansiert gjennom stykkpris, altså at de får betalt ut fra hvor mange brukere de har. Nå skal Rehabiliteringssenteret AiR og andre private rehabiliteringsinstitusjonene i Norge forhandle med helsemyndighetene om en kompensasjon for tiden de har vært stengt eller måtte redusere kapasiteten.

Etterlyser kompensasjon

– Vi fikk signaler om at helsemyndigheten kunne komme til å rekvirere behandlingskapasitet hos oss. Det forutsatte at vi måtte ha noen folk på jobb for å holde det tekniske anlegget oppe. Det koster også penger å ha anlegget klart til vi kunne starte opp igjen. Vi har fått en delutbetaling på forhånd, men i samtalene vi har hatt med Helse Sørøst har det ikke kommet klare svar rundt godtgjørelser og kompensasjon. Dette vil nå bli fulgt opp fra vår side, sier Kostveit.