Dette lærte Kristian og Simon på Nordisk konferanse

I dag avsluttes den femte Nordiske konferansen i arbeidsrettet rehabilitering. Dette tar Kristian og Simon fra Stamina Helse med seg hjem til Kristiansand.

Av Bjørn Kvaal

Simon Johannessen (til venstre) Kristian Lillemark ved Stamina Helse i Kristiansand har blitt inspirert av arbeidsrettet rehabilitering på Island. (Foto: Bjørn Kvaal)

Navn: Kristian Lillemark (36) og Simon Johannessen (34)

Stilling: Kristian: Veileder i arbeidsrettet rehabilitering, Simon: Teamleder i arbeidsrettet rehabilitering.

Arbeidssted: Stamina Helse, Kristiansand

Aktuell fordi: Deltar på femte Nordisk konferanse i Oslo 1.-3. oktober 2018 om arbeidsrettet rehabilitering.

Hvorfor er dere på konferansen?

– Relevant program der temaene er innen vårt interessefelt og fagområde.

Har dere lært noe på konferansen som dere vil ta med tilbake til jobben?

– Vi har blitt oppdatert på nyeste forskning og seminaret har gitt oss mange inntrykk. Vi tar med innspill til områder vi skal satse enda mer på, for eksempel metodikken bak IPS.

Det har vært flere interessante tema, samtidig har samtalene med folk i pauser og i gruppearbeid vært relevante. Det var særlig spennende å høre om arbeidsrettet rehabilitering på Island. Alle innleggene har vært på engelsk, som har gått greit, men vi har fått utfordret oss med mange faglige begrep fra profesjoner vi ikke har så stor kjennskap til. På den annen side har det gitt læring. Men konferansen har svart til forventningene, vi kommer tilbake til neste nordisk konferanse.