Nordisk konferanse pågår nå – dette har Marit lært i dag

Nå arrangeres den femte Nordiske konferansen i arbeidsrettet rehabilitering. Dette mener Marit Vadet fra Skjervøy kommune om dag to.

Av Bjørn Kvaal

Marit Vadet

Navn: Marit Vadet

Arbeidssted: Skjervøy kommune

Stilling: Fysioterapeut, prosjektleder for Nærværsprosjektet (målet er å få ned sykefraværet i Skjervøy, prosjektet er støttet av KLP).

Alder: 29

Aktuell fordi: Deltar på den femte Nordisk konferanse om arbeidsrettet rehabilitering i Oslo 1.-3. oktober 2018.

Hvorfor er du på konferansen?

– Temaene her aktuelle for jobben jeg har i Nærværsprosjektet i Skjervøy kommune. Og som fysioterapeut er jeg interessert i arbeid og helse, blant annet har jeg jobbet med arbeidsrettet rehabilitering (ARR) ved Muritunet i tre år.

Har du lært noe på konferansens andre dag som du vil ta med tilbake til arbeidet ditt?

– Konferansen har tydelig dokumentert at det er god helse å være i jobb. Og at det er risikofaktorer å være uten jobb. Da trenger vi kunnskap om hva som er årsakene til sykefravær og hvordan skape helsefremmede arbeidsplasser.

Jeg har også fulgt med interesse hvor viktig det er at ledere tenker hvordan de kan forebygge sykefravær og hva som er godt oppfølgingsarbeid av sykemeldte. Undersøkelser som er presentert her viser at det ofte er lite kunnskap blant ledere hva de bør gjøre når en medarbeider for eksempel får psykiske problemer. De fleste ledere mener det da er best å sykmelde medarbeideren. Dette står i kontrast til at det er mye helse i å være i jobb. Og at ansatte ofte selv klarer å kommunisere til både helsepersonell og sjefer at de kan ha godt av å være i hvert fall delvis i jobb i sykdomsperioden, hvis de blir spurt. Alle trenger vi å ha noe å gå til for å føle oss nyttige og ønsket, ikke minst når livet går oss i mot.

Jeg har også fått interesse for IPS, og hvordan vi noen ganger trenger hjelp til å få oppmerksomheten rettet mot arbeidskapasiteten vår slik at den blir tatt i bruk. Metoden virker lovende og har vist god effekt, så det skal jeg sette meg mer inn i.