Hvordan er det å være fasilitator?

Fasilitator på Åpen arena
Arbeid og helse – åpen Arena startet i 2015 en ny satsing. Representanter fra mange ulike organisasjoner ble samlet, og kurset i å fasilitere innovasjonsarbeid. Fasilitatorene ledet deretter hver sin gruppe på selve arenaen. Satsingen fikk god mottakelse fra gruppene. Vi har intervjuet to fasilitatorer om deres erfaringer.

Skrevet av Elisabeth Rett
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Tidligere publisert på Virk

Tove Linnea Brandvik, politisk rådgiver i Uloba

Hvordan er det å være fasilitator på Åpen arena?
Det er krevende, men veldig nyttig og lærerikt! Etter to dager som fasilitator på Åpen arena er man sliten. Det er spennende å være i en setting med andre fasilitatorer, vi lærer av hverandre.

Hvilken nytte har du hatt av å være fasilitator i andre arenaer?
Jeg har stor nytte av det å være fasilitator i den praktiske arbeidshverdagen. Jeg har opplevd veldig god nytte av fasilitator-kunnskapen, og jeg bruker den i alt fra prosesser på jobb, til andre engasjement jeg har. Særlig til å få en prosess videre.

Hva legger du i fasilitatorrollen?
For meg er fasilitatorrollen å få en prosess til å bevege seg framover, få en gruppe til å jobbe strukturert med en oppgave. Det å få ulike personligheter til å dra i samme retning er veldig morsomt.

Hva slags erfaring har du med fasilitering fra før?
Fra før av har jeg kursing og erfaring fra prosessarbeid, og jeg har jobbet mye med arbeidsstruktur.

Fasilitator-konseptet har mye til felles med det jeg kjente fra før av, som teknikker og metoder. Det blir brukt andre ord og begrep, men det er mye likt. Det som er annerledes med fasilitering er fokuset på nytekning og innovasjon. Dette er sjelden med i tilsvarende prosessarbeid.

Ellers vil jeg si at for å bli en god fasilitator må man trene, trene, trene. Det er derfor Åpen arena er så viktig, det er gull verdt er å jobbe med flere fasilitatorer. Da ser andre hva du gjør, selve prosessledelsen. Ellers blir man bare målt på resultat, men på Åpen arena er det fasiliteringen du får tilbakemeldinger på.

Håvard Jakobsen Ofte, forskningsformidler ved NK-ARR

Hvordan er det å være fasilitator på Åpen arena?
Det er utfordrende og interessant. Det kan være vanskelig å legge til rette for gruppeprosesser, særlig innovasjonsprosesser. Man må sammen finne måter ulike meninger kan utveksles som er til alles fordel. Å være den som har dette ansvaret krever mye, men gjør også at man utvikler sine evner til samarbeid og ledelse.

Hvilken nytte har du hatt av å være fasilitator i andre arenaer?
Erfaringen som fasilitator er verdifull i ledelse av utviklingsarbeid. Man får en verktøykasse av metoder som fremmer ulike former for samarbeid og tenkning i grupper. Dette er særlig nyttig i møteledelse. Ved å ha et reflektert forhold til hva man ønsker ut av møter, kan man velge hvordan møtet bør holdes.

Hva legger du i fasilitatorrollen?
Man forsøker å lage rammer rundt gruppearbeid som gir mulighet til å dele med hverandre og til å tenke nytt. Samtidig må man være den som sier ifra når samtalen utvikler seg til noe som ikke skaper resultat for gruppa. Å være fasilitator er å legge til rette for at en gruppe får det beste mulige resultatet av et samarbeid.

Hva slags erfaring har du med fasilitering fra før?
Fra tidligere har jeg deltatt og ledet samarbeid mellom personer med ulike meninger. Gruppearbeidsmetoder og møteledelse var jeg godt kjent med. Fasilitering som kompetanse hadde jeg altså noe erfaring med. Nå har jeg fått en utvidet forståelse av de mulighetene man har til å skreddersy slike prosesser.