Hva er fasilitering? Intervju med Marianne Sempler

Marianne Sempler

Skrevet av Toril Dale
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Tidligere publisert på Virk

Marianne Sempler, utviklingspedagogisk seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, har 25 års erfaring med innovasjon og læring i arbeidslivet. Hun har over flere år utviklet innovasjonsmetodikken som benyttes ved Arbeid og helse – Åpen arena. En sentral del av denne metodikken er fasiliteringen av arbeidsgrupper.

Hva er en fasilitator?

Måten utviklingsprosesser, læringsarenaer og samhandling ledes på vil ha stor betydning for resultatet. Vi bruker ordet fasilitering om måten å lede en samhandlingsprosess på, og fasilitator for å beskrive den som leder disse prosessene. Som fasilitator har du fokus på å få samhandlingen å fungere. Du tar i bruk metoder som involverer og forankrer for å gi delaktighet og ansvar til den enkelte.

Hvordan fasiliterer du?

Når jeg fasiliterer tilrettelegger jeg for deltakerne ved å ta ansvar for prosess, fremdrift og dokumentasjon. Deltakerne eier innholdet i møtet/prosessen mens jeg som fasilitator eier prosessen. Sammen skaper vi resultatet. Ved å gjøre innovasjon/samhandling lettere kan fasilitatoren ”Help others to do their best thinking.”

Hva gjør en fasilitator på Arbeid og helse – Åpen arena?

Arena-fasilitatoren leder sin gruppe gjennom en planlagt prosess i løpet av de to dagene arenaen varer. Hensikten er at du skal tilrettelegge arbeidet i gruppen slik at alle stemmene i gruppa blir hørt, at prosessene blir målrettet, og at gruppa kommer fram til en felles løsning. På Åpen arena får du praktisk erfaring i fasilitering, og hvis du trenger det kan du få veiledning underveis. Lunsjene kan brukes til å dele erfaringer og lufte problemer med de andre fasilitatorene.

Hvordan kan man bli Arena-fasilitator?

For å bli Arena fasilitator gjennomfører du et kurs i forkant av arenaen. Her får du tilgang til relevante verktøy og metoder til bruk under arbeidet på arenaen. Gjennom praktiske øvelser får du innsikt i hvordan og når de brukes, og du får forslag til struktur og bruk av metoder for din gruppe under arenaen. Forslagene er ment som en støtte, slik at også helt nye fasilitatorer kan prøve seg som Arena-fasilitator, men du står selvsagt fritt til å velge andre strukturer og metoder avhengig av hva slags oppgave din gruppe skal løse og hvor erfaren du er som fasilitator.

Hva får deltakerne ut av kurset for Arena-fasilitatorer?

På kurset treffer du andre fasilitatorer, og dere kan dele erfaringer og utvikle nye tanker. Målet er også at du skal kunne bruke tilegnet kunnskap og innsikt i din egen organisasjon sitt utviklingsarbeid.  I forbindelse med kurset blir du invitert inn i nettverket for Arena fasilitatorer. I nettverket deler man erfaringer, metoder og utfordringer.

Hvordan er det å fasilitere på Arbeid og helse – Åpen arena?

Erfaringene fra tidligere arenaer er at gruppene er takknemlige å lede, og at du som fasilitator reiser hjem med en kompetanse du kan bruke på din egen arbeidsplass. Kanskje kan du også fortsette å fasilitere den gruppen som møttes på Åpen arena? Dette er mulig hvis gruppen ønsker å fortsette sitt arbeid i etterkant, eller hvis det allerede var en lokal prosjektgruppe koblet til din arbeidsplass.

Hvorfor er du opptatt av fasilitering, Marianne?

Å være fasilitator innebærer å tilrettelegge for at alle deltakere får brukt så mye som mulig av sin kompetanse. På den måten blir innovasjon og samhandling lettere og morsommere. Jeg er opptatt av fasilitering fordi jeg tror det bidrar til at alle mennesker får ta i bruk mer av seg selv, og at samhandlingen blir bedre og mer innovativ. Etter hvert har jeg blitt opptatt av utvikling av fasilitering, hvordan utvikle fasilitering i praksis og i teori, og hvordan vi kan spre kompetanse om fasilitering.

Hvorfor bør folk bli fasilitatorer på Arbeid og helse – Åpen arena?

Bruk av kompetente fasilitatorer på Åpen arena kan bety bedre tjenester så folk igjen kan stå i arbeid. Vi vet at mangfold i grupper fremmer kreativitet og innovasjon, men at det også er krevende og trenger ledelse.