Legen hjelper oftest de sykmeldte

Sykmeldte arbeidstakere får oftest hjelp av lege og helsevesen til å komme tilbake i jobb. Det kan skyldes at arbeidsgiver og Nav synes det er vanskelig å komme på banen.                                                                                                       

Av Bjørn Kvaal

Det er fastlegen som hjelper flest sykmeldte arbeidstakere tilbake i jobb. Av de ansatte som har vært sykmeldte i mer enn to uker gjelder dette 25 prosent.

Det viser tall fra TNS helsepolitiske barometer 2017 som ble presentert 28. mars.

Vil ha sjefen på banen

Daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering knytter dette til at fastlegen har en viktig rolle som sykmelder, og derfor også kan bistå og motivere til å hjelpe folk tilbake i arbeid. Og de kan bidra til å gjøre folk friske, så de kan jobbe.

– Det er bra at fastlegen nevnes hyppigst som den som har hjulpet de sykmeldte, selv om jeg kunne ønske at flere enn 25 prosent syntes de har fått hjelp her. Men det som er mest bekymringsfullt er likevel at så mange opplever at det er sjeldent at arbeidsgiver bistår i tilrettelegging og hjelp, sier han.

I undersøkelsen mener mellom 40 og 50 prosent at fastlege og arbeidsgiver kan hjelpe, 28 prosent peker på Nav, mens 22 prosent nevner andre behandlere innen helsevesenet.

I praksis er det imidlertid annerledes. 12 prosent sier de har fått hjelp av arbeidsgiver, fem prosent sier de har fått hjelp hos Nav.

”Annen behandler i helsevesenet” har også hjulpet hyppigere enn arbeidsgiver og Nav.

Vanskelig å hjelpe

Jensen tror det kan være flere forklaringer på skjevheten. Noen av dem knytter han til helsevesenets rolle.

– Fastlege og øvrig helsevesen gjør det ganske bra, så hjelp fra andre aktører trengs kanskje i mindre grad. Men det kan også være at arbeidsgiver og Nav opplever det vanskelig å komme på banen når et menneske er sykmeldt og er i behandling i helsevesenet, sier Jensen.

Han legger til:

– Både arbeidsgiver og Nav er helt avhengig av at sykemeldt og helsevesen er åpne for samarbeid. Og så handler det selvfølgelig også om arbeidsgivers vilje og evne til å tilrettelegge for sykemeldte på arbeidsplassen.

Nav hjelper flere unge

Han legger til at NAV har hatt større fokus på de unge de siste årene.

– Det er nok forklaringen på at de under 30 år hyppigere enn andre nevner at de har fått hjelp fra NAV, sier Jensen.