Fire av ti sykemeldte føler seg overlatt til seg selv

Fire av ti personer som har vært sykmeldt i mer enn to uker sier de ikke fikk hjelp til å komme tilbake i jobb.

Det viser tall fra TNS helsepolitiske barometer 2017, som ble presentert 28. mars i Oslo

Av Bjørn Kvaal

– Ikke alle trenger hjelp

1806 personer over 18 år har svart på undersøkelsen.

60 prosent av de yrkesaktive har opplevd å være sykemeldt mer enn to uker. 43 prosent av disse opplyser at det er ingen som har hjulpet dem med å komme tilbake i jobb.

– Det er naturlig at noen personer ikke trenger hjelp for å komme tilbake i arbeid etter sykemelding. Men 43 prosent er for høyt. For når vi ser på menneskene bak disse tallene er det en overhyppighet av personer som har en rekke utfordringer i livet sitt. For eksempel opplyser seks av ti som er uføretrygdet at de ikke har fått hjelp.

Det sier daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Ønsker seg tilrettelegging

– 51 prosent av personer som er lite fornøyd med livet sitt opplever ikke å ha fått hjelp. De fleste med dårlig helse og lav arbeidsevne (58 prosent) sier de ikke har fått hjelp. Og blant de som ikke eier egen bolig er det halvparten. Det siste tyder også på dårligere økonomi enn befolkningen for øvrig. Kort sagt er det i denne gruppe noen som kunne hatt nytte av bedre og tettere oppfølging, sier Jensen.

For sykemelding uten hjelp er noe de færreste i undersøkelsen mener er en god løsning. Kun ni prosent foretrekker kun sykemelding for å vente på at de blir så friske at de kan jobbe igjen. De fleste andre foretrekker enten tilrettelegging på jobben, rehabiliteringstiltak eller ny jobb hvis det var mulig.

– Dette krever ofte hjelp fra flere aktører, noe mange altså opplever at de ikke får, sier Jensen.

Flest får hjelp hos legen

Fastlegen er den som oftest har hjulpet folk tilbake i jobb etter minst to ukers sykmelding. Dette gjelder 25 prosent av de sykemeldte.

TNS Gallups presentasjon av resultatene finnes her: Helsepolitisk barometer