Arendalsuka: Stort utanforskap og krevjande tider for kommunane – korleis rehabilitere fleire til arbeid no?

SAMTALE / WEBINAR

Stort utanforskap og krevjande tider for kommunane – korleis rehabilitere fleire til arbeid no?

13. august 2024 kl. 13:00 – 14:00

Lille Hotel, Arendal / Facebook Live

Delta fysisk eller digitalt

Gratis, ingen påmelding

Kommunane får meir ansvar for personar utanfor arbeid og utdanning, men vegen fram er framleis uklar. Korleis løyse floka? Bli med når to kommunar delar sine perspektiv og erfaringar under Arendalsuka!

Regjeringa vil i Nasjonal helse- og samhandlingsplan styrke arbeidsretta rehabilitering i kommunane, men mange kommunar står dårleg rusta og kjenner seg usikre på ei slik oppgåve. Samstundes står kvar femte person i arbeidsfør alder utanfor arbeid og utdanning – mange på grunn av helseutfordringar.

Kva i all verda skal kommunane gjera no, når meir og meir ansvar fell på dei?

Møt ein kommune i villreie, og ein kommune som har løyst floka på eige initiativ: Kva kan dei lære av kvarandre, og kva kan me lære av dei?

Kom og bli inspirert til å finne løysingar som passar din kommune!

Desse deltek i panelet:

  • Anne-Sofie Rønningen, avdelingsleiar, Rehabilitering, Arendal kommune
  • Carina Kolnes, avdelingsleiar, Rehabilitering, læring og friskliv, Indre Østfold kommune
  • Marianne Molle, teamkoordinator, Tverrfagleg vurderingsteam, Indre Østfold kommune
  • Chris Jensen, leiar, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

Jo Vemund Svendsen, kommunikasjonsrådgjevar ved Rehabiliteringssenteret AiR, leiar samtala og programmet.

Bli med digitalt: Sjå livesending på Facebook 

Opptaket vil bli lagt ut på denne sida i etterkant av arrangementet.

KONTAKT

Har du spørsmål, ta kontakt med Guro Lien

VIL DU VITE MEIR?

Meld deg på nyheitsbrevet vårt eller ta ein kikk på våre temasider om arbeid og helse, arbeidsretta rehabilitering eller ungt utanforskap – der finn du fagrettleiar, webinar, podkast-tips, artiklar og forskingsoversiktar.