Nasjonal helse- og samhandlingsplan: – Arbeidsrettet rehabilitering skal styrkes 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Av Guro Lien
Seniorrådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering 

Satsningen er en del av en forsterket innsats på forebygging og mestring i helse- og omsorgstjenesten. 

Vil prioritere samtidighet, økt samarbeid og gode arbeidsrettede rehabiliteringsforløp 

–Tidligere har tilnærminga i for stor grad vært at folk må få behandling eller rehabilitering og bli friske før de kan prøve seg i jobb. Det er et stort, stort potensial for at flere deltar i jobb med den arbeidsevnen de faktisk har, og samtidig mottar både behandling og rehabiliteringstjenester. Og arbeid er helsefremmende i seg selv. De aller fleste ønsker å jobbe det de kan. Det handler om fellesskap, personlig utvikling og økonomisk trygghet. Så vi vil prioritere økt samarbeid og samhandlingsmodeller som gir gode arbeidsrettede rehabiliteringsforløp, fordi alle skal med.  

Dette sa helseminister Ingvild Kjerkhol under lanseringen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan fredag 1. mars. Dette er på mange måter en motsetning til det som kommer fram i Helse Sør-Øst sin behovsvurdering for fysikalsk medisin og rehabilitering, der ytelsen arbeidsrettet rehabilitering foreslås fjernet fra spesialisthelsetjenesten fra 2026.  
 

Satser på forebygging og mestring – vil dempe behovet for helse- og omsorgstjenester 

De siste årene har det vært en økning i sykdommer og plager som kan forebygges, slik som fedme, psykisk uhelse og muskel- og skjelettlidelser. Gjennom grepene i ny helse- og samhandlingsplan vil regjeringen gjøre det lettere for innbyggere med sykdom eller funksjonsnedsettelse å mestre livet. Alle som både kan og ønsker å jobbe, skal få muligheten til det.  

For å oppnå dette, vil regjeringen:  

  • satse mer på forebygging i helse- og omsorgstjenesten 
  • øke helsekompetansen blant innbyggerne 
  • styrke arbeidsrettet rehabilitering 

Vil inkludere flere med helseplager i arbeidslivet 

Regjeringen ønsker at alle som har evnen og viljen til å jobbe, skal få mulighet til det. De ser et potensial for at flere innbyggere kan jobbe med arbeidsevnen de har.  

Noen av grepene regjeringen vil ta for å inkludere flere mennesker med helseplager i arbeidslivet, er å:  

  • styrke kommunal arbeidsrettet rehabilitering. 
  • stimulere til gode arbeidsrettede rehabiliteringsforløp gjennom utprøving av samarbeid og samarbeidsmodeller mellom Nav og helse, for eksempel mellom fastlegekontor og Nav og rask psykisk helsehjelp og Nav. 
  • i større grad ta inn jobbmestring og arbeidsinkludering som mål i behandling og rehabilitering i ordinære helse- og omsorgstjenester og i ulike pasientforløp.
  • gi kunnskapsbaserte råd til aktører som leverer tjenester i regi av Nav og helse- og omsorgssektoren. 
  • etablere en kompetansemodell som bidrar til å styrke og samordne kompetanse og kvalitet innen arbeid og helse på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Les mer om Nasjonal helse- og samhandlingsplan >

Vil du vite mer om arbeidsrettet rehabilitering og arbeid og helse? 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller ta en kikk på temasiden om arbeidsrettet rehabilitering eller om arbeid og helse – der finner du vår oversikt over forskning, kurs og andre nyttige ressurser > 

Referanser 

Helse Sør-Øst. (2024). Rapport. Behovsvurdering innen fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst for perioden 2026 – 2030. (Versjon 1.07.) Helse Sør-Øst RHF.  

Meld. St. 9 (2923-2024). Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 – Vår felles helsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet.